Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Yvonne Engmann
    Foto: Yvonne Engmann
  • Fotograf: Yvonne Engmann
    Foto: Yvonne Engmann
  • Fotograf: Egon Krogsgaard
    Foto: Egon Krogsgaard

Atlas

: Bredbladet Dunhammer overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Planten er 1-2 meter høj.

Blade 8-25 mm brede og blågrønne. Hanblomsterne sidder øverst og hunblomster nederst i kolben - og ikke adskilt af mellemrum. Den hunlige del af kolben er 8-20 (-30) cm lang, 2-3 cm tyk og sortbrun. Den hanlige del af kolben er brungul og ca. 1 cm tyk.

Bredbladet Dunhammer
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Dorte Jordand

Variation

: Ingen af betydning for bestemmelsen.

Forveksling

: Den eneste reelle forvekslingsmulighed er med Smalbladet Dunhammer, som har 3-10 mm brede, græsgrønne blade og kolbe, hvor der er et bart og sterilt stykke mellem hanblomsterne foroven, og

hunblomsterne forneden.

Man lærer ret let at kende arterne fra hinanden på lang afstand, da de har tydeligt forskelligt fremtoningspræg, når de står i store bestande, hvad de næsten altid gør.

Krydsningen Bredbladet x Smalbladet Dunhammer er intermediær, steril og sjælden.

Udbredelse

: Meget almindelig, især på næringsrige steder. Men også i næringsfattige søer kan den stå spredt, men uden at dominere.
Bredbladet Dunhammer - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Hele vækstsæsonen, frugtstandene kan erkendes om vinteren, i hvert fald indtil de er "eksploderet", d.v.s. frøene er blevet spredt.

Tidsmæssig fordeling

af Bredbladet Dunhammer baseret på Naturbasens observationer:
Bredbladet Dunhammer - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Bredbladet Dunhammer - månedlig fordeling

Biologi

: Bestanddannende særbo sumpplante med de tykke jordstængler krybende i dyndet.

Frøene har flyveanordninger, og planten har en meget effektiv vindspredning. Det er en af de første karplanter, der dukker op ved nye, nogenlunde næringsrige søer.

Det latinske slægtsnavn "Typha" kommer af græske navn på en plante: "tphe" - man ved ikke hvilken. "Latifolia" betyder "bredbladet". Det danske slægtsnavn "Dunhammer" hentyder til frugternes lette - dunagtige -flyveanordninger.

Levested

: Næringsrige søer, moser og grøfter, danner ofte limnisk rørsump. Den indfinder sig p.g.a. den effektive frøspredning ofte på vandlidende arealer, endda på dyrkede marker.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

De senest indberettede arter i Naturbasen: