Se alle 

 ID-billeder

 • Fotograf: Jens Jacob Haugaard
  Foto: Jens Jacob Haugaard
 • Fotograf: Marie-Louise Haagensen
  Foto: Marie-Louise Haagensen
 • Fotograf: Marie-Louise Haagensen
  Foto: Marie-Louise Haagensen

Atlas

: Smalbladet Dunhammer overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Planten er 1-2 meter høj,

Bladene er 3-9 mm brede og græsgrønne.

Særbo:

Den hanlige og hunlige del af blomsterkolben er adskilt af et bart, sterilt stykke. Den hunlige del af kolben er 8-20 (-40) cm, 1,5-2,5 cm tyk og kanelbrun.

Smalbladet Dunhammer
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Bent-Ole Ludvigsen

Variation

: Ingen af betydning for bestemmelsen.

Krydsningen Smal- x Bredbladet Dunhammer er intermediær, steril og sjælden.

Forveksling

: Eneste forvekslingsmulighed er med Bredbladet Dunhammer, men denne har tydeligt bredere, blågrønne blade og blomsterkolbe, hvor der ikke er bart sterilt stykke mellem han- og hunblomster.

Man lærer ret hurtigt de to arter at kende på afstand p.g.a. farven og helhedsindtrykket ud fra de noget smallere blade ift. Bredbladet Dunhammer.

Udbredelse

: Almindelig på Øerne, Bornholm, Syd- og Østjylland - ellers mindre almindelig. Den kan stå sammen med Bredbladet Dunhammer, men ofte dominerer den ene af arterne.
Smalbladet Dunhammer - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Hele vækstsæsonen. Frøstanden er ofte mindre bestandig end Bredbladet Dunhammers.

Tidsmæssig fordeling

af Smalbladet Dunhammer baseret på Naturbasens observationer:
Smalbladet Dunhammer - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Smalbladet Dunhammer - månedlig fordeling

Biologi

: Blomstrer juli-august.

Flerårig, særbo, bestanddannende sumpplante med tyk, vandret og krybende jordstængel.

Den har effektiv vindspredning i lighed med Bredbladet Dunhammer.

Det latinske slægtsnavn "Typha" kommer af græske navn på en plante: "týphe" - man ved ikke hvilken. "Angustifolia" betyder "smalbladet". Det danske slægtsnavn "Dunhammer" hentyder til frugternes lette - dunagtige -flyveanordninger.

Levested

: Ret næringsrige, men nogenlunde klarvandede søer og åer. Går undertiden ud på lidt dybere vand end Bredbladet Dunhammer.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

De senest indberettede arter i Naturbasen: