Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Michael  Winther
    Foto: Michael Winther
  • Fotograf: Tom Rasmusen
    Foto: Tom Rasmusen
  • Fotograf: Conny Bruun
    Foto: Conny Bruun

Atlas

: Violbuk overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 11-15 mm. Let kendelig ved den ensfarvede metalblå og brede krop.

Benene og følehornene er sorte, med svagt blåligt metalskær. Pronotum er meget tæt og groft punkteret med stærkt rundede sider. Dækvingerne er tæt og kraftigt punkterede.

Hos hannen er følehornene lidt længere end dækvingerne, hos hunnen så lange som dækvingerne.

Violbuk
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Ole Ohm Lundager

Variation

: Kroppens farve kan også være metallisk grøn eller violet

Forveksling

: Bøgebuk (Phymatodes testaceus) kan også have overvejende metalblå krop, men den adskilles let ved at have rødlige ben og følehorn. I øvrigt er kroppen meget svagere punkteret og slankere.

Blåhatbuk (Agapanthia intermedia) er ensfarvet metalblå, men adskilles let ved at være betydeligt slankere, blandt andet er pronotum meget smallere med kun meget svagt rundede sider.

Udbredelse

: Arten er fundet i alle landsdele og er almindelig
Violbuk - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Maj-juli.

Tidsmæssig fordeling

af Violbuk baseret på Naturbasens observationer:
Violbuk - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Violbuk - månedlig fordeling

Biologi

: Larven er tilknyttet nyligt dødt nåletræ, hvor den lever under barken.

Af snyltehvepse associeret med arten kan blandt andet nævnes den flotte Xorides praecatorius www.fugleognatur.dk/artsbeskrivelse

Levested

: Nåleskov og andre steder med nåletræ. Findes ofte på tømmerpladser og ved savværker.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Hansen, Victor, 1966. Danmarks Fauna 73 Biller XXII. Træbukke. G. E. C. Gads forlag, København.

Den danske rødliste:

bios.au.dk...

De senest indberettede arter i Naturbasen: