Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Peter Christensen
    Foto: Peter Christensen
  • Fotograf: Peter Christensen
    Foto: Peter Christensen
  • Fotograf: Ulrik Hasle Nielsen
    Foto: Ulrik Hasle Nielsen

Atlas

: Egernhale-Byg overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Iøjnefaldende langstakket, jfr. plantens navn. Blomsterstanden er 10-15 cm. lang inklusive de 5-8 cm. lange staklignende yderavner. Stænglen er ugrenet. Bladskederne har ikke ører ved bladgrunden, modsat Gold Byg.

Blomsterstanden har en for Byg karakteristiske struktur, hvor småaksene sidder 3 og 3 sammen; midterblomsten er fertil, de 2 sideblomster er golde og mere eller mindre reducerede.

Egernhale-Byg
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Salt Urt

Forveksling

: Egernhale-Byg er en letkendelig art, når man har set den en gang.

Den er tydeligt mere langstakket end Gold Byg og har glinsende, skinnende blomsterstand.

Se i øvrigt Gold Byg!

Udbredelse

: Den findes hist og her til temmelig sjældent i det meste af landet, især nær havet.
Egernhale-Byg - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Egernhale-Byg blomster juni-august.

Tidsmæssig fordeling

af Egernhale-Byg baseret på Naturbasens observationer:
Egernhale-Byg - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Egernhale-Byg - månedlig fordeling

Biologi

: En enårig græs med vindbestøvning.

Etymologi:

Det danske navn sigter til den meget langstakkede blomsterstand, der sammenlignes med en egernhale.

Jubatum kommer af latin Juba - manke og sigter selvfølgelig til den langstakkede blomsterstand.

Levested

: De vokser ofte ruderalt, især kystnært på havneterræn o.l. - men kan være mere eller mindre naturaliseret på strandenge m.v.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Jens Christian Schou, Peter Wind, Simon Lægaard: Danmarks Græsser, BFN´s Forlag 2009, ISBN 87-87746-08-5Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg, ISBN 87-02-02997-9)

De senest indberettede arter i Naturbasen: