Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Jonas Hansen Tchikai
    Foto: Jonas Hansen Tchikai
  • Fotograf: Jonas Hansen Tchikai
    Foto: Jonas Hansen Tchikai
  • Fotograf: Jonas Hansen Tchikai
    Foto: Jonas Hansen Tchikai

Kendetegn

: Spottes i reglen på de lange trådformede cilier i randen af løvet i forbindelse med de læbeformede ender med soraler.

Thallus (løvet) er gråt på oversiden, rosetformet med ret smalle flige, men ikke sjældent sammenflydene.

Fligenes ender er læbeformede med mere eller mindre tilbagebøjede rande og i enderne beklædt med soraler (samlinger af kornede, mikroskopiske ynglelegemer: soredier).

I randen har fligene oftest lange, trådformede cilier.

Løvet er løst hæftet til substratet med i reglen få hæftetråde, rhiziner.

Frugtlemerne er kortstilkede, fladestillede, med thallusrand, og ret almindelige.

Spæd Rosetlav
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Jonas Hansen Tchikai

Variation

: Der findes en form med ret få og udpræget korte cilier og kortere løvflige, som især ses i områder med udpræget luftforurening.

Der findes også en form på kystklipper og sten med gråt til mørkegråt thallus, opstigende løvflige med næsten sorte cilier.

Forveksling

: Den kendetegnes sammen med Hætte-Rosetlav ved cilierne i randen af løvfligene, se dog variation

Men hos Spæd Rosetlav har løvfligene endestillede, læbeformede strukturer med soraler, hvor de er tydeligt hætteformede hos Hætte-Rosetlav.

Udbredelse

: Den er meget almindelig i hele Danmark og kan tåle en del mere luftforurening end de fleste andre laver og ses derfor også i større byer, ved store veje etc.
Spæd Rosetlav - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Året rundt.

Tidsmæssig fordeling

af Spæd Rosetlav baseret på Naturbasens observationer:
Spæd Rosetlav - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Spæd Rosetlav - månedlig fordeling

Biologi

: Med den sædvanlige lavbiologi, se f.eks. omtalen ved Klippe-Grenlav. www.fugleognatur.dk/artsbeskrivelse

Symbiosepartneren er grønalger fra slægten Trebouxia.

Levested

: Barke af løvtræer og buske, sjældnere på sten.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Epifytiske Mikrolaver Vagn Alstrup 2001

Flora i Farver 2 Sporeplanter, M. Skytte Christiansen, Politikens Forlag 1978.

Lavar - En fälthandbok, Roland Moberg og Ingmar Holmåsen, Interpublishing, Stockholm 2008.ISBN 91-86448-25-0.

De senest indberettede arter i Naturbasen: