Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Frede Scheye
    Foto: Frede Scheye
  • Fotograf: Ole Bidstrup
    Foto: Ole Bidstrup
  • Fotograf: Yvonne Engmann
    Foto: Yvonne Engmann

 Figur

Kendetegn

: Thallus (løv) er orangegult til grågrønt med hvidlig underside. Frugtlegemerne har mat mørkegul til orange flade, ofte lidt mørkere end thallus.

Den ligner Gul Væggelav en hel del, men vokser typisk i små tuer, der er ca. 1 cm. i diameter, men tuerne kan være sammenflydende og dækker i så fald større arealer.

Frugtlegemer er så at sige altid til stede og talrige, helt eller næsten dækkende de sterile thallus (løv). De er indtil 4 mm. brede og i reglen sammentrængte, siddende eller kortstilkede.

Mangefrugtet Væggelav
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Oskar Zytnik

Forveksling

: Almindelig Væggelav ligner meget, men har ikke tueformet vækst og frugtlegemerne er større og ikke sammentrængte.

Fjeld-Væggelav (Xanthoria elegans) har også rosetformet vækst, men konvekse, orangerøde apothecier og gror på basisk sten og eternit.

Vortet Væggelav (Xanthoria calcicola) har større, vortet thallus ikke ikke nær så dominerende apothecier og gror på sten.

Udbredelse

: Den er meget almindelig i Danmark, men forveksles ofte med Almindelig Væggelav.
Mangefrugtet Væggelav - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Året rundt.

Tidsmæssig fordeling

af Mangefrugtet Væggelav baseret på Naturbasens observationer:
Mangefrugtet Væggelav - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Mangefrugtet Væggelav - månedlig fordeling

Biologi

: En skivelav med lavernes karakteristiske vækstform og organisering. Den snylter på arter fra grønalgeslægten Trebouxia.

Levested

: Ved og bark under ret næringsrige forhold, sjælden på basisk sten.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Ulrich Söchsting: Dansk Lavflora 1999 (evt. nyere udgaver) - kompendium el.l., som kan læses på Nettet og downloades, f.eks. her: - se linket HER

Flora i farver 2,M. Skytte Christiansen, Politikens Forlag 1978, ISBN 87-567-2967-7

LAVAR, Roland Moberg og Ingar Holmåsen, STenströms Bokforlag, Stockholm 2008, ISBN 91-86448-25-0

De senest indberettede arter i Naturbasen: