Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Egon Krogsgaard
    Foto: Egon Krogsgaard
  • Fotograf: Torben Overgaard
    Foto: Torben Overgaard
  • Fotograf: Torben Overgaard
    Foto: Torben Overgaard

Kendetegn

: Arten er især karakteriseret ved de hætte- eller hjelmformede lobeender (løvflige) , der på undersiden bærer de kornede soraler, der er samlinger af mikroskopiske isidier, der er tjener til vegetativ spredning.

Løvet er hvidgråt, rosetformet eller sammenflydende. Dets flige har altid lange cilier i randen. Løvets underside er hvidlig til blegbrun og løst hæftet til underlaget ved ret få rhiziner (hæftetråde).

Frugtlegemerne er kortstilkede, med grålig thallusrand, fladestillede og indtil 2 mm. brede; de forekommer hist og her.

Hætte-Rosetlav
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Egon Krogsgaard

Forveksling

: Hætte-Rosetlav spottes let på de hætteformede løvflige med soraler sammenholdt med de lange cilier i løvfligenes rand.

Spæd Rosetlav har soraler, der sidder på læbeformede løvflige.

Udbredelse

: Meget almindelig landet over, men især dominerende, hvor der er ekstra stor kvælstofpåvirkning fra landbrug og trafik.
Hætte-Rosetlav - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Året rundt.

Tidsmæssig fordeling

af Hætte-Rosetlav baseret på Naturbasens observationer:
Hætte-Rosetlav - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Hætte-Rosetlav - månedlig fordeling

Biologi

: Den sædvanlige lavbiologi, se f.eks. beskrivelsen ved Klippe-Grenlav. www.fugleognatur.dk/artsbeskrivelse

Arten er ofte steril, men frugtlegemer ses nu og da, og i så fald ofte i betydeligt antal.

Symbiosepartneren er grønalger fra slægten Trebouxia.

Levested

: På bark på især kviste af løvtræer og buske, f.eks. tjørn, mirabel o.s.v.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Dansk Lavflora, Ulrik Søchting, Botanisk Institut 2002 ff. Intet ISBNNR.

Epifytiske Mikrolaver Vagn Alstrup 2001

Flora i Farver 2 Sporeplanter, M. Skytte Christiansen, Politikens Forlag 1978.

Lavar - En fälthandbok, Roland Moberg og Ingmar Holmåsen, Interpublishing, Stockholm 2008.ISBN 91-86448-25-0.

De senest indberettede arter i Naturbasen: