Se alle 

 ID-billeder

 • Fotograf: Ole Bidstrup
  Foto: Ole Bidstrup
 • Fotograf: Ole Bidstrup
  Foto: Ole Bidstrup
 • Fotograf: Linda Kjær-Thomsen
  Foto: Linda Kjær-Thomsen

 Figur

 • Figur 1
  Figur 1. De hvælvede, ret rosetstillede flige er sammen med voksestedet et godt kendetegn for arten.

Kendetegn

: I Dansk Lavflora kaldes den Klippe-Orangelav.

Thallusfligene/randloberne er 1-2 mm. brede rosetstillede, ret korte og konvekse/butte (udadhvælvede), farven er orangegul til brunorange.Thallus reagerer kraftigt violet med KOH.

Frugtlegemerne/apothecierne er 0,5-1 mm. brede, konvekse og med tydelig thallusrand,de er sammensnørede ved basis, skiven er orangebrun.

Frugtlegemer er almindelige.

Mikroskopiske karakterer: sporerne er elliptiske og 11-15 x 6-7 my.

Klippe-Orangelav
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Ole Bidstrup

Variation

: Løvet kan variere i farve fra lys orangegul/mørk orange over i det rødbrune.

Forveksling

: En ganske karakteristisk art, der typisk vokser på sten og klipper ved havet, der er tydeligt påvirkede af fuglegødning.

Den kan kendes fra arter af væggelav på de rosetstillede, hvælvede, smalle randflige. KOH-reaktionen bliver purpur hos væggelav og violet hos orangelav.

Inden for slægten, hvor der er mange arter og flere forvekslingsmuligheder, kendes den på at have tydelige thallus-flige/randlober , på at vokse på gødningpåvirkede sten ved kysten, på at mangle soraler >(områder med særlige yngleglegemer, soredier, der skiller sig ud) og isidier (barkklædte udvækster på laven, der kan brække af og tjene til spredning).

Strand-Orangelav har et i reglen meget mindre og mere diffust thallus, som ikke altid danner tydelige rosetter.

Bredfliget Orangelav www.fugleognatur.dk/gallery... har rødbrun ascus-skive og fortykket thallusrand. Den kan vokse samme steder og tvivlstilfælde må man mikroskopere sporerne, som her er citronformede, men af ca. samme størrelse som hos Fuglestens-Orangelav.

Udbredelse

: Hist og her.
Klippe-Orangelav - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Året rundt.

Tidsmæssig fordeling

af Klippe-Orangelav baseret på Naturbasens observationer:
Klippe-Orangelav - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Klippe-Orangelav - månedlig fordeling

Biologi

: Den sædvanlige lavbiologi, se f.eks. omtalen under Klippe-Grenlav.

Symbiosepartneren er grønalger af slægten Trebouxia.

Levested

: Sur sten (granit) og klipper ved kysterne, ofte sådanne som er påvirket af fuglegødning.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Dansk Lavflora, Ulrik Søchting, Botanisk Institut 2002 ff. Intet ISBNNR.

Flora i Farver 2 Sporeplanter, M. Skytte Christiansen, Politikens Forlag 1978.Lavar - En fälthandbok, Roland Moberg og Ingmar Holmåsen, Interpublishing, Stockholm 2008.ISBN 91-86448-25-0.

De senest indberettede arter i Naturbasen: