Lille Sanglærke

Se alle 

 ID-billeder

Udbredelse

af Lille Sanglærke baseret på Naturbasens observationer:
Lille Sanglærke - udbredelseskort

Tidsmæssig fordeling

af Lille Sanglærke baseret på Naturbasens observationer:
Lille Sanglærke - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Lille Sanglærke - månedlig fordeling

De senest indberettede arter i Naturbasen: