Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: John Holst
    Foto: John Holst
  • Fotograf: Yvonne Engmann
    Foto: Yvonne Engmann
  • Fotograf: Ebbe Kristensen
    Foto: Ebbe Kristensen

Atlas

: Almindelig Bingelurt overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Stængel er opret, trind og ugrenet. Bladene mørkegrønne, hårede med 2 mm lange fodflige. Blomster er små, ret uanseelige og grønlige.

Hanplanter: Ret mange blomster sammen, siddende på ret lang fælles stilk.

Hunplanter: Hver blomst har sin egen stilk.

Almindelig Bingelurt
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Yvonne Engmann

Forveksling

: Ligner ikke andre danske, vilde planter. Men kan evt. forveksles med Enårig Bingelurt (M. annua), som er enbo, har bleggrønne blade, næsten ustilkede hunblomster, som er få i tal. Den gror helt andre steder: nemlig ruderater, vejkanter etc., er enårig og ret sjælden.

Udbredelse

: Meget almindelig på Øerne, Bornholm, i Østjylland og Sydjylland, ellers ret sjælden.
Almindelig Bingelurt - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Blomstrer april-maj.

Tidsmæssig fordeling

af Almindelig Bingelurt baseret på Naturbasens observationer:
Almindelig Bingelurt - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Almindelig Bingelurt - månedlig fordeling

Biologi

: Flerårig tvebo urt, bestanddannende med krybende jordstængel.

Levested

: Lidt fugtig, skygget næringsrig muldbund i skov og krat.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

De senest indberettede arter i Naturbasen: