Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Ingrid Jelbech
    Foto: Ingrid Jelbech
  • Fotograf: Philip Francis Thomsen
    Foto: Philip Francis Thomsen
  • Fotograf: Gert Rasmussen
    Foto: Gert Rasmussen

Atlas

: Gaffel-Vortemælk overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Gaffel-Vortemælk har typisk "vortemælklook" og ligner overfladisk Skærm-Vortemælk meget og har næsten samme morfologi. Planten bliver indtil 30 cm høj. Hovedstænglen kan have parvis stillede sidegrene forneden.

Blomsterstanden er løst skærmformet. Den primære forgrening er 3-delt, alle yderligere forgreninger er 2-delte, gaffelformede og udgår som hos Skærm-Vortemælk fra en blomsterkop.

Stængelbladene er ægformede, spredte og stilkede; men til forskel fra Skærm-Vortemælk er de alle utakkede og helrandede. De honningdannende nektarier i blomsterstanden er blege og har 2 smalle, lange horn. Frøene i kapslen er skulpterede, men ikke med lister som hos Skærm-Vortemælk.

Hele planten indeholde giftig, hvid mælkesaft i sædvanligvis rigelige mængder, som man skal passe på ikke at få i øjnene, i sår og på slimhinder.

Gaffel-Vortemælk
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Ingrid Jelbech

Variation

: Spæde planter og kummerformer kan være helt eller næsten ugrenede.

Forveksling

: Den eneste nærliggende forvekslingsmulighed er med Skærm-Vortemælk:

Gaffel-Vortemælk:

Hovedforgreningen i blomsterstanden er 3-delt, ydeligere forgreninger er 2-delte. Alle blade er helrandede. Nektarierne i blomsterstanden er blege og med 2 lange horn. Frøene er skulpterede,uden lister.

Skærm-Vortmælk:

Hovedforgreningen i blomsterstanden er 5-delt, næste forgrening er 3-delt og derefter er de 2-delte. Højbladene i blomsterstanden samt de øvre stængelblade er savtakkede i øvre halvdel. Frøene har netagtige lister.

Liden Vortemælk har aflangt båndformede blade og ligner ikke meget. De andre, flerårige, arter i slægten ligner slet ikke.

Udbredelse

: Arten er meget almindelig som haveukrudt. Også almindelig på dyrkede marker, men med aftagende hyppighed her pga. herbicidsprøjtning.
Gaffel-Vortemælk - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Planten blomstrer maj-oktober og visner bort med den første nattefrost. Den kan godt nå at udvikle sig og sætte blomst i milde vinterperioder, men næppe at få modne frø.

Tidsmæssig fordeling

af Gaffel-Vortemælk baseret på Naturbasens observationer:
Gaffel-Vortemælk - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Gaffel-Vortemælk - månedlig fordeling

Biologi

: Gaffel-Vortemælk er en enårig, sommerannuel plante (dvs. hele udviklingen fra spiring til frugtsætning og visning foregår i vækstsæsonen i sommerhalvåret). Blomsterne bestøves af insekter, der søger honning i blomsterstandens nektarier.

Om slægtsnavn: se Liden Vortemælk. Det videnskabelige artsnavn "peplus" er et gammelt græsk navn på en sydeuropæisk vortemælkart.

Levested

: Gaffel-Vortemælk vokser samme steder som Skærm-Vortemælk, men måske mere udpræget i haver.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Dansk Flora 1. udgave, Gyldendal 2006, Redaktion Signe Frederiksen, Finn N. Rasmussen og Ole Seberg. Mange forfattere. ISBN: 87-02-03032-2

Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

Danmarks Vilde Planter, Skytte-Christiansen, Branner og Kock 1964 ff.

De senest indberettede arter i Naturbasen: