Rumex crispus x hydrolapathum

Se alle 

 ID-billeder

Atlas

: Rumex crispus x hydrolapathum overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

De senest indberettede arter i Naturbasen: