Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Christian Rørdam
    Foto: Christian Rørdam
  • Fotograf: Bjørli Lehrmann
    Foto: Bjørli Lehrmann
  • Fotograf: Peter Christensen
    Foto: Peter Christensen

Atlas

: Tornløs Hornblad overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Ikke rodfæstet 20-80 cm lang vandplante.

Tornløs Hornblad er lysegrøn, med bløde skud, 2-4 cm lange og mange 3 gange gaffeldelte blade. Bladafsnittene er trådformede, og meget fint og utydeligt tandede.

Nødden er 4-5 mm lang, elliptisk, oftest vortet og uden basale horn.

Tornløs Hornblad
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Paul Nilsson

Forveksling

: Tornfrøet Hornblad har stive, mørkegrønne, kun 1-2 gange gaffelgrenede blade, som er tydeligt tandede.

Der er også overfladiske forvekslingsmuligheder med forskellige vandranunkler og arter af Tusindblad (se billedet taget af Eva Olsen), men de har ikke gaffeldelte undervandsblade.

Den indslæbte vandplante Cabomba kan ligne vegetativt, men den har undervandsblade, der er mere end 3 x gaffeldelte.

Udbredelse

: Den forekommer almindeligt i store dele af Danmark, og er hyppigst på Fyn, Lolland-Falster, Møn og Sjælland mod syd. Den begunstiges givetvis i nogen grad af eutrofieringen af søer og vandløb, og er ofte den undervandsblomsterplante, der sidst giver op over for eutrofieringen af småvandene.
Tornløs Hornblad - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den udvikler sig især juni-september, men kan erkendes det meste af vækstsæsonen.

Tidsmæssig fordeling

af Tornløs Hornblad baseret på Naturbasens observationer:
Tornløs Hornblad - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Tornløs Hornblad - månedlig fordeling

Biologi

: Flerårig vandplante. Blomstring og frugtsætning er ualmindelig, men forekommer dog nu og da, og spredningen er overvejende vegetativ (især med vandfugle).

Planten har en stor iltproduktion, og anvendes også som akvarieplante. Det samme gør Tornfrøet Hornblad og andre udenlandske arter i slægten.

Levested

: Næringsrige, men ret rene damme og grøfter. Undertiden i svagt brakvand (rockpooles m.v.).
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Danske Vandplanter. Bjarne Moeslund et al. Miljøstyrelsen - Danmarks Miljøundersøgelser. Miljønyt nr. 2 1990., som kan downloades fra:

www2.mst.dk...87-503-8378-7.pdf

Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

De senest indberettede arter i Naturbasen: