Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Peter Christensen
    Foto: Peter Christensen
  • Fotograf: Linda Kjær-Thomsen
    Foto: Linda Kjær-Thomsen
  • Fotograf: Emil  Førby
    Foto: Emil Førby

 Figur

Atlas

: Cabomba caroliniana overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Cabomba er en i reglen rodfæstet flerårig vandplante med hvide blomster, der stikker lidt op over vandfladen, omtrent som for arter af vandranunkel.

Stænglerne er lyst græsgrønne og med et olivengrønt til rødbrunt skær.

Der findes undervands- såvel som flydeblade, men de sidste mangler ofte.

Undervandsbladene sidder modsat på stænglen og er fint mere eller mindre gaffeldelte, og nogle har mere end 3 delinger.Hvor bladene udgår fra stænglen er denne lidt indsnøret. Flydebladene, når de forekommer, er smalt båndformede og også parvis stillede.

Blomsterne er hvide, ca. 13 mm. brede og udgår fra spidsen af stænglen. De har 5-7 kronblade, ofte 6.

Cabomba caroliniana
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Linda Kjær-Thomsen

Forveksling

: Cabomba caroliniana forveksles i blomst let med arter af Vandranunkel, men afslører sig ved det gentagne gange gaffeldelte undervandsløv.

Vegetativt kan den godt minde om Tornløs Hornblad, men denne har 3 x gaffeldelt løv, hvor Cabomba carolianas løv i alt fald nogle steder har undervandsblade med mere end 3 delinger.

Den kan let adskilles fra vandranunkel på de parvis modsat stillede undervandsblade.

Udbredelse

: Den stammer fra Sydamerika og det sydvestlige USA.

Ligesom Almindelig og Smalbladet Vandpest forvildet fra dyrkning i akvarier, hvorfra folk har smidt planten ud i naturen. Den har udvist invasive tilbøjeligheder i bl.a. Australien og Nordamerika, og vil sandsynligvis bliver mere udbredt i Danmark

Cabomba caroliniana - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den blomstrer i august.

Tidsmæssig fordeling

af Cabomba caroliniana baseret på Naturbasens observationer:
Cabomba caroliniana - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Cabomba caroliniana - månedlig fordeling

Biologi

: En flerårig vandplante med insektbestøvning af blomsterne. Den har effektiv vegetativ spredning med løsrevne stængeldele lige som f.eks. Vandpest.

Det ser ud til, at den ofte ikke blomstrer, men kun står i vegetative bestande.

Systematisk placeres Cabomba-familien i Åkandeordenen

Levested

: Renvandede alkaliske søer.

Planten er i ny tid fundet mere eller minde naturaliseret enkelte steder, f.eks. i Hedeland mellem Høje-Taastrup og Roskilde.

De senest indberettede arter i Naturbasen: