Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Niels Gamborg
    Foto: Niels Gamborg
  • Fotograf: Ole Dahlgreen
    Foto: Ole Dahlgreen
  • Fotograf: Ole Dahlgreen
    Foto: Ole Dahlgreen

Atlas

: Tornfrøet Hornblad overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Mørk eller grågrøn vandplante med ret stive skud. Bladene er 1-2 (-3) cm lange og 1-2 gange gaffeldelte og med tydeligt tandede flige.

Nødden er 3,5-5,5 mm og ofte kirtelprikket (ikke vortet som hos Tornløs Hornblad) og ofte med 1-2 basale horn.

Tornfrøet Hornblad
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Ole Dahlgreen

Variation

: Der er ingen variation af interesse for artsbestemmelsen.

Forveksling

: Den eneste forvekslingsmulighed af betydning er med Tornløs Hornblad, som har slappe, lysegrønne blade, der er længere, kun svagt tornede og 3-4 gange gaffeldelte.

Der er overfladiske forvekslingsmuligheder med Tusindblad. Men arter af Tusindblad har kamdelte undervandsblade, hvad også Vandrøllike har.

Udbredelse

: Den er ret almindelig i næringsrigt, men rent ferskvand, dog ret sjælden i Vestjylland.
Tornfrøet Hornblad - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Udvikler sig juli-september, men kan erkendes næsten hele året.

Tidsmæssig fordeling

af Tornfrøet Hornblad baseret på Naturbasens observationer:
Tornfrøet Hornblad - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Tornfrøet Hornblad - månedlig fordeling

Biologi

: Flerårig vandplante, som ikke er rodfæstet. Blomstring og frugtsætning er sjælden, og spredningen er overvejende vegetativ (især med vandfugle).

Den har stor iltproduktion og anvendes også som akvarieplante.

Levested

: I næringssrigt, klart vand, også i brakvand. Den har en bredere økologisk amplitude end Tornløs Hornblad.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Danske Vandplanter. Bjarne Moeslund et al. Miljøstyrelsen - Danmarks Miljøundersøgelser. Miljønyt nr. 2 1990., som kan downloades fra:

www2.mst.dk...87-503-8378-7.pdf

Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

De senest indberettede arter i Naturbasen: