Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Søren  Rasmussen
    Foto: Søren Rasmussen
  • Fotograf: Pia Odgaard
    Foto: Pia Odgaard
  • Fotograf: Pia Odgaard
    Foto: Pia Odgaard

Kendetegn

: En nøgensnegl, der bliver indtil 8 cm. lang.

Grundfarven er sortbrun (unge dyr er dog oftest ret blege med hvidlige til lyst læderbrune farver); bagkroppen har en tydlige køl, og der er i reglen et langsgående lysere bånd der følger kølen. Bagkropspidsen er helt eller næsten gennemsigtig.

Åndehullet sidder bag midten af kappen.

Bøgesnegl
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Eva Scheel

Variation

: Unge dyr er i reglen langt lysere end voksne. De lyse langtgående bånd kan undertiden næsten mangle.

Forveksling

: Bøgesnegl kan især forveksles med Sort Skovsnegl, men er slankere bygget.

Hos Sort Skovsnegl, Rød Skovsnegl og Iberisk Skovsnegl sidder åndehullet foran midten af kappen. Ingen af disse arter har tydelig køl på bagkroppen, og de har heller ikke de lysere bånd og den gennemsigtige bagkropspids.

Gråsnegl -Limax cinereoniger - www.fugleognatur.dk/gallery... har i reglen flere tydelige lyse striber på bagkroppen, er større, og har ikke den gennemsigtige bagkropspids. Gråsnegl kan i øvrigt let kendes på, at den har lyst midterbånd på sålen, hvad ingen andre af vore nøgensnegle har.

Den findes ofte samme steder som Bøgesnegl.

Leopardsnegl, Limax maximus har plettet-spættet kappe og er betydeligt større. Leopardsnegl har mørkt, eller mørkt-punkteret midterbånd på sålen, hvilket også er et godt feltkendetegn. Den bliver op til 15-17 cm.

Kældersnegl - Limax flavus - har grågule farver og plettet skjold www.fugleognatur.dk/gallery...

Udbredelse

: Bøgesnegl er almindelig, men ikke særlig talrig, i bøgeskov landet over, også i yngre bøgeskov.
Bøgesnegl - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den er fremme april-oktober, og findes tit overvintrende under bark, i brændestabler m.v.

Tidsmæssig fordeling

af Bøgesnegl baseret på Naturbasens observationer:
Bøgesnegl - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Bøgesnegl - månedlig fordeling

Biologi

: Bøgesnegl er hermafrodit som de fleste andre landsnegle.

Den er i ret udpræget grad knyttet til bøgeskov, og en væsentlig del af dens kost er laver og alger, som den gnaver af bøgebarken. Den er mere udpræget vegetar end skovsnegle arter fra slægten Arion.

Den optræder ofte enkeltevis og er mest fremme i udpræget fugtigt vejr. Du skjuler sig under bark og grene i andre perioder.

Æggene er iøjnefaldende store for en snegl af den størrelse, ca. 4 mm. i diameter.

Levested

: Bøgeskov og blandskov, hvor der indgår bøg.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Se f.eks. Natur og Museum årgang 20:2 -Danske Landsnegle - af Poul Bondesen

De senest indberettede arter i Naturbasen: