Se alle 

 ID-billeder

 • Fotograf: Kim Woelders
  Foto: Kim Woelders
 • Fotograf: Yvonne Bloch
  Foto: Yvonne Bloch
 • Fotograf: Trine Eneh
  Foto: Trine Eneh

 Figur

Kendetegn

: Synonymer: mange, bl.a. plettet gråsnegl, pantersnegl.

En stor nøgensnegl, som kan blive indtil 18 cm. lang.

Kappen er gråbrunt plettet med lyse bånd mellem pletterne.

Bagkroppen er plettet-stribet på langs. Bagkroppen er kølet, men kølen er kun tydelig bagerst.

Sålen er lys, evt. med antydning af et mørkt punkteret midterbånd.

Æggene er i begyndelsen næsten glasklare og senere hvidlige, men uden det gullige skær, som æg af Iberisk Skovsnegl i reglen har.

Leopardsnegl
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Thomas Thelle

Variation

: Der er betydelig variation i plet- og stribemønstret på bagkroppen.

Forveksling

: Leopardsnegl i sin typiske form er med den plettede kappe og stribet-plettede bagkrop en karakteristisk art.

Man skal dog være opmærksom på, at arten er særdeles variabel m.h.t. farvemønster på især bagkroppen, og at individer med næsten ensfarvet sortbrun bagkrop kan træffes. Se bl.a. illustrationsfotoet

Gråsnegl har ensfarvet kappe og plettet-stribet bagkrop. Sålen er mørk med et lyst-punktret midterbånd til forskel fra Leopardsnegls overvejende lyse sål.

Kældersnegl er mindre og med udpræget gullig grundfarve; den har blålige øjenstilke og højst utydelige striber på kroppen; kappen/skjoldet er i reglen også plettet, men med langt svagere kontraster end Leopardsnegls.

Udbredelse

: Den er almindelig på egnede levesteder landet over,især nær byer, og kan lokalt være ret talrig.
Leopardsnegl - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Mest i sommerhalvåret. Overvintrende store eksemplarer kan ses fremme i milde perioder i vinterhalvåret.

Tidsmæssig fordeling

af Leopardsnegl baseret på Naturbasens observationer:
Leopardsnegl - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Leopardsnegl - månedlig fordeling

Biologi

: Leopardsnegl er hermafrodit og med et karakteristisk parringspil: I forbindelse med parringen kravler de to snegle op i en busk, et træ eller opad muren. Her slynger de sig tæt om hinanden og hænger i en slimtråd. Herefter fremkommer en hvid geleagtigt masse, som i virkeligheden er sneglenes udkrængede penisser. Under parringen udveksles såkaldte spermatoforer (sædpakker).

Til forskel fra bl.a. Iberisk Skovsnegl er leopardsnegl overvejende en vegetar, som lever af døde og henrådnende plantedele.

Levested

: Haver, parker, bynære skove. Den er kulturspredt og introduceret i vores fauna.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Se f.eks. Natur og Museum årgang 20:2 -Danske Landsnegle - af Poul Bondesen

De senest indberettede arter i Naturbasen: