Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Egon Krogsgaard
    Foto: Egon Krogsgaard
  • Fotograf: Egon Krogsgaard
    Foto: Egon Krogsgaard
  • Fotograf: Egon Krogsgaard
    Foto: Egon Krogsgaard

Svær at bestemme!

Kan være sort eller brun. Sikker artsbestemmelse kræver i princippet dissektion af kønsorganer. Hvis den er udpræget zinnoberrød, også på fodbræmmen, hvis ryggens hudvorter er ret lange, men ikke kølformede, og hvis den ikke helt kan trække sig sammen til halvkugleform, kan man tillade sig at antage at det er rød skovsnegl.

Kendetegn

: Voksne røde skovsnegle kan groft sagt opdeles i to typer, en som er klar i farven - nærmest lys- eller neon orange (dem er der oftest færrest af) og en der er lidt mere grumset mørk-orange eller rødbrun - rustfarvet (dem er der oftest flest af). Farven er ikke jævnt fordelt og ser ud til at være spray-malet på med billig maling, der "krakelerer", når sneglen bøjer sig. Kropslængden er oftest 13 - 15 cm (max 20 cm). Fodbræmmen er rødlig og sålens farve kan variere fra helt lys rosa-orange til mørkt grå-brunlig. Slimen er gul/orange hvilket kan efterprøves ved at stryge dyret hen over ryggen med et stykke hvidt papir.
Rød Skovsnegl
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Paul Verner Jørgensen

Variation

: Farven kan variere fra brun og grå til sort.

Forveksling

: Kan under visse omstændigheder forveksles med sort skovsnegl og iberisk skovsnegl (dræbersnegl). Regnes af flere forskere for en underart af Sort skovsnegl.

Udbredelse

: Den røde skovsnegl er indført og udsat første gang i 1913 af to amatørentomologer fra Silkeborg. Fandtes spredt i 1974 på 56 lokaliteter og har siden da spredt sig yderligere. De største bestande findes i Nordsjælland og Midtjylland.
Rød Skovsnegl - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Fra tidlig forår til sent efterår.

Tidsmæssig fordeling

af Rød Skovsnegl baseret på Naturbasens observationer:
Rød Skovsnegl - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Rød Skovsnegl - månedlig fordeling

Biologi

: Er altædende og spiser svampe, plantemateriale, ådsler, ekskrementer o.l.

Levested

: Fugtige skove og enge. Især meget almindelig langs grøfter og skovveje

De senest indberettede arter i Naturbasen: