Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Henning Christiansen
    Foto: Henning Christiansen
  • Fotograf: Jens Holmkvist
    Foto: Jens Holmkvist
  • Fotograf: Christoffer Harboe Nielsen
    Foto: Christoffer Harboe Nielsen

Kendetegn

: En stor skalbærende landsnegl med indtil 5 cm. høj, noget kugleformet hus med vindinger.

Husets farver varierer i gråt og brunt, men den er ikke marmoreret. Ældre eksemplarer kan have næsten hvidblegt hus.

Kroppen er grålig-lyst kødfarvet og i udstrakt stand kan den måle henved 10 cm. fra hoved til halespids.

Vinbjergsnegl
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Thomas Kehlet

Variation

: Der er betydelig variation i skallens farver, men ofte er lyst nøddebrunt fremherskende.

Forveksling

: Let genkendelig på grund af størrelsen. Den eneste realistiske forvekslingsmulighed er Plettet Voldsnegl, der dog sædvanligvis er tydeligt mindre og har striber og marmorerede mønstre på huset.

Udbredelse

: Vinbjergsneglen er efterhånden almindelig udbredt i det meste af Danmark. I nogle områder opleves den som meget almindelig.
Vinbjergsnegl - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Huset kan findes året rundt. Den er sædvanligvis aktiv fra lidt ind i maj og frem til oktober.

Tidsmæssig fordeling

af Vinbjergsnegl baseret på Naturbasens observationer:
Vinbjergsnegl - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Vinbjergsnegl - månedlig fordeling

Biologi

: Som andre snegle er den hermafrodit. Den lægger henved 60 æg i en hule, der graves i jorden.

Den spises meget i sydeuropæiske lande og i nogen grad også i Danmark og forhandles i nogen udstrækning som nedfrosset.

Den er på EUs habitatsdirektivs bilag V og må ikke indsamles i kommercielt øjemed, men kun til privat forbrug.

Vinbjergsneglen er ikke oprindelig i Danmark, men indført i den katolske tid, fordi den ikke ansås for at være kød, og derfor kunne spises i fasten. Senere kom den på mode som delikatesse på slotte og herregårde og avledes med især Rød Hestehov som foderplante.

Levested

: Haver, parker, bynære omgivelser, skove.
Litteratur brugt til denne beskrivelse

De senest indberettede arter i Naturbasen: