Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Klaus Thommesen
    Foto: Klaus Thommesen
  • Fotograf: Ruth Ahlburg
    Foto: Ruth Ahlburg
  • Fotograf: Emil Lütken
    Foto: Emil Lütken

Kendetegn

: En mellemstor bi med hhv. arbejdere, dronninger og droner. Oftest ses arbejderne der alle er hunner. Arbejderne varierer en del i mængden af behåring på bagkroppen. Nogle individer er tydeligt båndede mens andre er næsten uden hår. Den underliggende farve kan også variere en del, fra lys brun til næsten sort. Dronninger minder om arbejderne, men er større og mere robuste, med en lang bagkrop, designet til æglægning. Dronninger mangler også den glatte yderside af bagerste skinneben (pollenkurv), som arbejderne har. Hannerne har heller ikke nogen pollenkurv, men har store øjne der mødes i toppen.
Honningbi
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Jan Pedersen

Variation

: Som nævnt stor variation i farve og behåring hos arbejderne.

Forveksling

: Kan overfladisk forveksles med nogle Andrena- og Colletes-arter. Honningbien kendes dog nemt på de behårede øjne og en meget lang radialcelle. Dertil kommer at arbejderne har pollenkurv (glat flade på bagerste skinneben), en karakter der ellers kun ses hos humlebierne (sociale bier).

Udbredelse

: Findes i alle distrikter. Den brune bi (Apis mellifera mellifera) findes i dag på Læsø.
Honningbi - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Arbejdere ses fra marts og helt indtil september. Dronninger og droner fra slutningen af maj til september.

Tidsmæssig fordeling

af Honningbi baseret på Naturbasens observationer:
Honningbi - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Honningbi - månedlig fordeling

Biologi

: Arten er polylektisk og kan anvende en meget bred vifte af blomster som fødekilde. Som humlebierne er honningbien social, med arbejdere, dronninger og droner. I Danmark findes der ikke mere vildtlevende honningbier og alle honningbier der træffes, stammer fra et nærliggende bistade. Honningbier har en fourageringradius på 3-4 km. Den brune bi (Apis mellifera mellifera) ynglede tidligere i udhulede træstammer, men i dag findes denne variant kun på Læsø og Endelave og kun i fangenskab. Kan dog opleves fritlevende de nævnte stede, da den gerne sværmer.

Levested

: Findes overalt hvor der er opstillet bistader i nærheden. Det er der mange steder i Danmark og den træffes derfor både i byer, men også i vores store naturområder.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Amiet, F., 1996. Hymenoptera, Apidae, 1. Teil. Allgemeiner Teil, Gattungsschlüssel, die Gattungen Apis, Bombus und Psithyrus. Insecta Helvetica, Fauna 12: 1-98.

Else, G. R. Edwards, M. 2018. Handbook of the Bees of the British Isles volume 1-2. Ray Society

Falk, S. 2015. Field Guide to the Bees of Great Britain and Ireland. British Wildlife Field Guides. Bloomsbury

Madsen, H.B. & Calabuig, I. 2012. Kommenteret checkliste over Danmarks bierDel 5: Apidae (Hymenoptera, Apoidea). Entomologiske Meddelelser, 80, 752.

Madsen, H. B. Dupont, Y. L. 2013. Vilde Bier. Natur og Museum. 52 (1): 1-36

Madsen, H. B. Schmidt, H. T. Rasmussen, C. 2016. Distriktskatalog over Danmarks bier (Hymenoptera, Apoidea). Entomologiske Meddelser. 83: 43-70

Rasmussen, C. Schmidt, H. T. Madsen, H. B. 2016.Distribution, phenology and host plants of Danish bees (Hymenoptera, Apoidea). Zootaxa 4212. Magnolia Press. pp. 001-100

Westrich, P. 2018. Die Wildbienen Deutschlands. Ulmer-Verlag

De senest indberettede arter i Naturbasen: