Sort Glente x Rød Glente (hybrid)

Se alle 

 ID-billeder

Udbredelse

af Sort Glente x Rød Glente (hybrid) baseret på Naturbasens observationer:
Sort Glente x Rød Glente (hybrid) - udbredelseskort

Tidsmæssig fordeling

af Sort Glente x Rød Glente (hybrid) baseret på Naturbasens observationer:
Sort Glente x Rød Glente (hybrid) - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Sort Glente x Rød Glente (hybrid) - månedlig fordeling

De senest indberettede arter i Naturbasen: