Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Jørgen Bjerring
    Foto: Jørgen Bjerring
  • Fotograf: Ken Jensen
    Foto: Ken Jensen
  • Fotograf: Henrik Thomsen
    Foto: Henrik Thomsen

Atlas

: Ilia overvåges i Atlasprojektet Danmarks Dagsommerfugle

Kendetegn

: Vingefang: 64-70 mm. Vingeoversiden er mørk, med båndmønste i hvidt. På forvingeoversiden er der en enkelt orange og sort øjeplet, mens der på bagvingeoversiden er to. Skinner solen på hannens vingeoverside i den rigtige retning, opstår et klart blåt eller violet skær, som hunnen ikke har.

Vingeundersiden har en lysebrun grundfarve, ligeledes med hvide båndmønstre og en enkelt øjeplet på hver vinge.

Ilia
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Henrik Thomsen

Variation

: Variationen er betydelig. De hvide bånd på både vingeoversiden og vingeundersiden kan variere i placering, klarhed og nuance. Øjepletterne kan især variere i klarhed og farve. Enkelte øjepletter kan undertiden være helt slørede eller forsvundne.

Forveksling

: Ilia forveksles let med Iris, men Ilia er lidt mindre, har orangeringet øjeplet på forvingeoversiden og gule følehornsspidser. Derudover har Ilia ikke hvidt bånd på undersiden af bagvingen, som hos Iris. Ilia mangler desuden Iris lille spidse tand på bagvingeoversidens hvide bånd.

Udbredelse

: Arten blev i Danmark fundet første gang i 2011, hvor et enkelt eksemplar blev fotograferet og indsamlet i Pinseskoven på Vestamager. Dyret, som først var bestemt til at være en Iris, blev senere opdaget på en fotohjemmeside. I 2012 blev en bestand fundet samme sted, i Pinseskoven.

Muligheden for andre bestande af Ilia i Danmark er stor, da den lever en skjult tilværelse, og let forveksles med Iris.

Ilia - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Arten flyver fra midt i juni til slutningen af juli.

Tidsmæssig fordeling

af Ilia baseret på Naturbasens observationer:
Ilia - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Ilia - månedlig fordeling

Biologi

: Hannerne søger ofte til rådnende og ildelugtende fødeemner. Hunnerne ses sjældent på jorden, men findes flyvende eller siddende i trækronerne. Hunnerne lægger æggene enkeltvis på bladene af især Bævreasp og Pyramidepoppel, men benytter også enkelte pile-arter. Larven, som af udseende ligner en snegl, overvintrer som lille. Den voksne sommerfugl klækker ca. 2 uger efter forpupningen.

Levested

: Fugtig løvskov med tilstedeværelse af foderplanterne.

De senest indberettede arter i Naturbasen: