Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Jørgen Christiansen
    Foto: Jørgen Christiansen
  • Fotograf: Per Larholm
    Foto: Per Larholm
  • Fotograf: Per Larholm
    Foto: Per Larholm

Atlas

: Østrigsk Røn overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Denne art er ikke med i Agestams og Th. Karlssons "Checklista" over alle de nordiske karplantetaxa (dvs. dog kun dem, der har højere niveau end varietetsrang). www.euphrasia.nu/checklista/ ... Måske er manglen en forglemmelse?

Bladene er karakteristiske for arten, men desværre stærkt variable i omrids. Ungdomsblade kan være umulige at artsbestemme. Veludviklede blade er bredest under midten og ofte mindre end 1,5 gange så lange som brede. De har omkring 9-12 par sidenerver og er uregelmæssigt bugtet-lappede, gerne med tydeligt spidsere lober end både Selje-Røn og Pyrenæisk Røn.

Et helt specielt bladkendetegn for denne art (som desværre for sjældent er veludviklet til at kunne bruges med sikkerhed) er, at de største af bladloberne overlapper hinanden og giver bladet en uregelmæssig tredimensionel facon. Især lige under midten. Alle andre danske Røn har sædvanligvis plane bladplader - selvfølgelig bortset fra skader. Når man finder en "spidslappet seljerøn med des største bladflige krummet uregelmæssigt ind over hinanden - så bør ID-en Østrigsk Røn være sikker!

Den modne frugt bliver rigtig rød og er kuglerund, gerne omkring 12mm i tværmål.

Østrigsk Røn
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Jørgen Christiansen

Variation

: Arten varierer meget i bladform og bladstørrelse, også på samme individ! Det vides ikke om den kan opdeles i forskellige sorter, for formentlig er en stor del af artsvariationen voksestedsbetinget. Den ser heller ikke ud til at kunne krydse med andre arter.

Forveksling

: Forveksles i høj grad med Selje-Røn - og til dels med Pyrenæisk Røn, skønt de to arter faktisk ikke ligner hinanden ret godt. Især kan storbladede udgaver af Østrigsk Røn dog forveksles med sorter af bastardgruppen Bredbladet Røn "i en halvsnæver forstand" - skønt disse to ikke er i nær familie.

Udbredelse

: Findes formentlig over hele Danmark, men stærkt underrapporteret i AFD, den den bliver forvekslet med især Selje-Røn.
Østrigsk Røn - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Blomstrer formentlig samtidig med Selje-Røn og Pyrenæisk Røn.

Tidsmæssig fordeling

af Østrigsk Røn baseret på Naturbasens observationer:
Østrigsk Røn - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Østrigsk Røn - månedlig fordeling

Biologi

: Formentlig er kun een apomiktisk småart i brug i Danmark. De vilde bestande i Mellemeuropas bjerge fra Alperne og til Balkan varierer dog en del, så navnet Sorbus austriaca dækker i øjeblikket muligvis over flere ubeskrevne småarter.

Ifølge AFD-bogen er arten endnu ikke bofast i Danmark, da den næppe har nået at lave andengenerationsopvækst. Den kaldes underrapporteret, og der nævnes flere typer af voksesteder (især i nåleskov og birkeskov) samt den formodning, at Østrigsk Røn ser ud til at være "stærkt knyttet til morbund og sandbund".

Levested

: Plantes især som park- og havetræ, samt som vejtræ i blanding med Selje-Røn og Pyrenæisk Røn. Selvsår nemt ved fuglespredning, men dette var ikke kendt hos Nielsen og Thingsgaard i 1997.

Formentlig er den ganske almindeligt brugt - ofte under navnet Selje-Røn - og formentlig er den endnu ikke så hyppigt selvsået, som Pyrenæisk Røn er det.

Desværre er dens danske indførselshistorie dårligt kendt, da arten ofte er blevet kaldt for Selje-Røn i handlen.

Litteratur brugt til denne beskrivelse
Hartvig, Per 2015: Atlas Flora Danica. Gyldendal.

Mossberg, Bo & L. Stenberg, 2005: Den Ny Nordiske Flora. Gyldendal (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

Nielsen, H. & K. Thingsgaard, 1997: Vilde og Forvildede arter af Røn (Sorbus) i Danmark. Meddelelser fra Atlas Flora Danica nr. 3. Side 31-37. Dansk Botanisk Forening & Københavns Universitet, april 1997.

Jørgensen, H., Flemming Rune, m.fl. 2005: Træer & Buske i Danmark. Gyldendal.

Rich, T.G.C. m.fl. 2010: Whitebeams, Rowans and Service Trees of Britain and Ireland. BSBI Handbok No. 14.

Stace, Clive, 2010, New Flora of the British Isles. 3rd edition. Cambridge University Press.

De senest indberettede arter i Naturbasen: