Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Hjalte Kjærby
    Foto: Hjalte Kjærby
  • Fotograf: Herdis Enggaard Poulsen
    Foto: Herdis Enggaard Poulsen
  • Fotograf: Herdis Enggaard Poulsen
    Foto: Herdis Enggaard Poulsen

Kendetegn

: Kroppen er bred oval brunlig eller grålig med lyse og mørke pletter, typisk med mediale længdegående striber der kan variere i farven fra gul til orange og rosa rød. Den dorsale del af pleotelson er granuleret og strækker sig typisk længere ud end enden af uropoden hos voksne hanner.

Dyret kan rulle sig sammen til en kugle.

Hanner op til 10 mm og hunner op til 7,5 mm,

Kuglekrebs
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Herdis Enggaard Poulsen

Variation

: De mediale længdegående striber kan variere som beskrevet ovenfor.

Forveksling

: Flere af de danske isopoder kan for (især) det utrænede øje minde om rugicauda.

Udbredelse

: Sydlige Nordsø, Kattegat til mellemste Østersø.

Man mener at arten kan være i tilbagegang og en bestemt grund vides ikke. Man mener dog at arten kan have lidt under byggeaktivitet ved de naturlige kystnære bunde med vegetation og/eller sten som arten kræver.

Kuglekrebs - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Kan ses hele året.

Tidsmæssig fordeling

af Kuglekrebs baseret på Naturbasens observationer:
Kuglekrebs - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Kuglekrebs - månedlig fordeling

Biologi

: Indtil videre står dette felt tomt. Der vil komme mere info når undertegnede eller en anden får fat i bedre litteratur.

Levested

: Den findes under sten eller frit i vandet i beskyttede brakvandsområder, fra lavvandslinjen.

Arten finder ly i vegetation på blød bund, eller mellem sten.

Man har observeret at arten kan borer i træ.

Litteratur brugt til denne beskrivelse

De senest indberettede arter i Naturbasen: