Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Marie Sass Rasmussen
    Foto: Marie Sass Rasmussen
  • Fotograf: Ole Dahlgreen
    Foto: Ole Dahlgreen
  • Fotograf: Svavar Andreasen
    Foto: Svavar Andreasen

Kendetegn

: Landboende krebsdyr. Op til 3,2 cm. Kroppen dobbelt så lang som bred. Har store øjne. Bagenden med 2 lange, stilkede, gaffeldelte vedhæng, som er det sjette par halefødder. Antennerne måler omtrent 2/3 af kropslængden.

Danmarks største bænkebider. Den findes især på moler, bolværker og klipper hvor den gemmer sig i sprækker eller under sten og opskyllet materiale (alger, plastic). Den kan foretage korte svømmeture i vandet. Søger kun ned i vandet når den føler sig truet. Kan lade sig falde ned i vandet for at undgå farer, men drukner hurtigt, hvis den ikke når tilbage på land.

Sidder ofte i skjul i dagtimerne. Om natten kravler den omkring og æder af alger og tang.

Det er et lynhurtigt dyr, der næsten er umuligt at fange.

Kaldes også ”Molekrebs”. Fornemmelsen af en overdimensioneret bænkebider er meget karakteristisk når man f.eks. kommer gående på en mole og ser en Havbænkebider løbe af sted foran en.

Bænkebidere har 7 par gangben.

De fleste arter kræver nogen fugtighed.

Der er 27 arter af bænkebidere i Danmark.

Havbænkebider
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Ole Dahlgreen

Variation

: Farven varierer fra lysegrå til olivenfarvet, prikket. Dyret skifter farve efter lysforholdene - kan blive næsten hvid efter nogle timers ophold i fuldstændigt mørke.

Forveksling

: Alene størrelsen udelukker forveksling med de øvrige bænkebidere i Danmark.

Men ellers - Tanglus af slægten "Idotéa", som erret almindelig ved alle danske kyster, især mellem alger og ålegræs. Kroppen er mere langstrakt end Havbænkebiderens, og de bageste halefødder danner et par klapper på undersiden, der dækker de øvrige halefødder.

Udbredelse

: Fra Nordsøen til Østersøen. Den er fundet mange steder ved kysterne af de indre danske farvande, også på Bornholm.
Havbænkebider - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Året rundt.

Tidsmæssig fordeling

af Havbænkebider baseret på Naturbasens observationer:
Havbænkebider - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Havbænkebider - månedlig fordeling

Biologi

: Æg og unger i rugepose. Yngler i sommerhalvåret.

Ligesom de beslægtede landbænkebidere lever den af henfaldende plantemateriale. Skærer smådele af med forkæberne.

Levested

: Moler, bolværker, klipper.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
”Havets dyr” v/Køie og Weitemeyer, Gyldendal 2005.

De senest indberettede arter i Naturbasen: