Se alle 

 ID-billeder

 • Fotograf: Lina Knuth-Winterfeldt
  Foto: Lina Knuth-Winterfeldt
 • Fotograf: Lina Knuth-Winterfeldt
  Foto: Lina Knuth-Winterfeldt
 • Fotograf: Lina Knuth-Winterfeldt
  Foto: Lina Knuth-Winterfeldt

Kendetegn

: Fladtrykt, leddelt krebsdyr med langstrakt op til 3 cm lang oval krop, 7 par ben og 2 par antenner, hvoraf den ene er meget kort, mens den anden udgør ca. 1/3 af kropslængden. Kroppen afsluttes af en stor haleplade, der er forsynet med tre tydelige spidser.
Almindelig Tanglus
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Lina Knuth-Winterfeldt

Variation

: Farven er ekstremt variabel og afhænger meget af det pågældende dyrs levested. Den kan svinge fra grøn til rød over forskellige brune nuancer til ekstrem mørk. En meget almindelig form har en relativt mørk brunlig farve med en tydelig hvid rygstribe.

Forveksling

: Kan først og fremmest forveksles med Grøn tanglus, der trods navnet absolut ikke behøver at være grøn. Den er dog som regel slankere, og halepladen er mere afrundet med kun en spids.

Udbredelse

: Almindelige overalt i landet fra den jyske vestkyst til de inderste dele af Østersøen.
Almindelig Tanglus - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Ses især om sommeren, hvor dyrene er meget almindelige på lavt vand.

Tidsmæssig fordeling

af Almindelig Tanglus baseret på Naturbasens observationer:
Almindelig Tanglus - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Almindelig Tanglus - månedlig fordeling

Biologi

: Er planteædere, der typisk findes i ålegræs-bevoksninger eller imellem forskellige tangplanter. De kravler rundt mellem planterne i dagtimerne, men kan også svømme aktivt. Det sker dog især om natten.

Levested

: Findes typisk på lavt vand, hvor der er bevoksninger af ålegræs, brunalger og lignende, men kan også findes på lidt større dybder.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Marine Species Identification Portal: species-identification.org

Havets dyr og planter, Køie, Kristiansen & Weitemeyer, Gad 2000

De senest indberettede arter i Naturbasen: