Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Ole Bidstrup
    Foto: Ole Bidstrup
  • Fotograf: Ole Bidstrup
    Foto: Ole Bidstrup
  • Fotograf: Henny Filbert
    Foto: Henny Filbert

Kendetegn

: En lille, blind og nærmest spøgelseshvid bænkebider. En af de allermest bemærkelsesværdige bænkebiderarter i Danmark. En meget aktiv bænkebider, der vibrerer særegent med følehornene, når den bevæger sig.

Arten opnår en længde på 5 mm. Kan især kendes på den brede, ovale kropsform, de korte, markante og kraftige følehorn og på, at den ofte findes sammen med myrer. Hele oversiden er tæt beklædt med runde "knopper". 2 led i følehornenes svøbe, hvoraf det første er skjult og meget svært at se.

Kropsformen er uafbrudt, dvs. uden "hale" som hos eks. Langbenet Bænkebider (Philoscia muscorum).

Myrebænkebider
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Lars Thomas

Variation

: Ingen.

Forveksling

: Kan ikke forveksles med nogen anden, dansk art.

Udbredelse

: Myrebænkebideren findes der, hvor de myrearter, den bor hos, findes. I Danmark er den formodentlig underregistreret, men er kendt fra Sjælland, Jylland, Langeland, Fyn og Falster. Arten må kunne formodes at findes i de fleste dele af landet, hvor dens værter er tilstede.
Myrebænkebider - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Året rundt.

Tidsmæssig fordeling

af Myrebænkebider baseret på Naturbasens observationer:
Myrebænkebider - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Myrebænkebider - månedlig fordeling

Biologi

: Arten lever især hos myrer, men kan også findes væk fra disse, under træ og sten m.m. Myrebænkebideren træffes især hos Lasius flavus, L. niger, L. fuliginosus, Formica fusca og diverse Myrmica-arter. Nede i tuen lever den af madrester, myreafføring, og andet dødt organisk materiale. Derudover lever den som kleptoparasit på myrerne, idet den kan stjæle mad fra den boble der opstår mellem to myrer, når de fodrer hinanden.

Yngleperioden strækker sig over 4 måneder (fra juni til september). Kønsmodenheden hos hunnerne af arten indtræffer tidligst ved en længde på 2,5 mm.

De fleste fund af arten i Storbritannien er gjort på kalkbund eller tæt ved kysten. I Danmark er arten formentlig underregistreret.

Levested

: I myretuer, og da især hos arterne Lasius flavus, L. niger og også diverse Myrmica-arter. Yderligere kan arten også findes under sten, træ m.m., væk fra myrer.

I Storbritannien er arten fundet i en lang række habitater, blandt andet: haver, kirkegårde, vejrabatter og semi-naturligt græsland. Ellers kan arten findes i alle habitater, bare der er de rigtige myrearter tilstede.

Litteratur brugt til denne beskrivelse
Meinertz, Thydsen: The distribution of Terrestrial Isopods in Denmark up to 1963. Vidensk. Medd. Dansk Naturhist. Foren. 126: s. 465-496, 1964.

P.G. Oliver & C.J. Meechan: Woodlice, Linnean Society Synopses of the British Fauna (New Series) 49, 1993.

T. Harding, Paul & L. Sutton, Stephen: Woodlice in Britain and Ireland: Distribution and habitat. Huntingdon, Institute of Terrestiral Ecology, 1985.

De senest indberettede arter i Naturbasen: