Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Kasper Bertelsen
    Foto: Kasper Bertelsen
  • Fotograf: Michael Petersen
    Foto: Michael Petersen
  • Fotograf: Ole Bidstrup
    Foto: Ole Bidstrup

Atlas

: Crudosilis ruficollis overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 6-7,5 mm. Følehornene er sorte, hos hannen næsten så lange som kroppen og kraftige, hos hunnen kortere og slankere, 2. led er meget kort og ikke længere end bredt. Benene er sorte med rødlige skinneben, undertiden er benene næsten helt rødlige. Hovedet er sort. Pronotum er rødt og bredere end langt, forhjørnerne er afrundede, baghjørnerne er retvinklede eller spidsvinklet fremtrædende. Pronotums midt- og bagparti er kraftigt rynket-punkteret. Hos hannen har pronotums sider bagtil et dybt indsnit, som mangler hos hunnen. Dækvingerne er sorte med fin nedliggende behåring.
Crudosilis ruficollis
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Emil Frederiksen

Forveksling

: Ligner mest Cantharis flavilabris og nigra, som har en lignende kropsform, men de adskilles ved at have gul følehornsrod og anderledes formet pronotum med afrundede baghjørner. I øvrigt mangler de kraftig punktur på pronotums midt- og bagparti og er normalt tydeligt gule fortil på hovedet. Samme karakterer adskiller øvrige lignende Cantharis-arter Især hannen af Crudosilis ruficollis er svær at forveksle med andre arter med pronotums kraftige indsnit og de kraftige og lange følehorn.

Udbredelse

: Arten er fundet i alle landsdele. Tidligere betragtet som værende sjælden, men de mange fund her på siden antyder at den er blevet mere almindelig i Danmark.
Crudosilis ruficollis - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Maj-juli

Tidsmæssig fordeling

af Crudosilis ruficollis baseret på Naturbasens observationer:
Crudosilis ruficollis - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Crudosilis ruficollis - månedlig fordeling

Biologi

: Tilknyttet fugtige lokaliteter. Både larven og det voksne dyr lever som rovdyr. Den voksne bille findes ofte på græs- og urtevegetation.

Levested

: Strandenge, moser og fugtige enge. Ofte steder med tagrør-bevoksninger.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Viktor Hansen, 1938: Danmarks Fauna 44 - Biller X. Blødvinger, klannere m.m.

Den danske rødliste:

bios.au.dk...

De senest indberettede arter i Naturbasen: