Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Mogens Lind Jørgensen
    Foto: Mogens Lind Jørgensen
  • Fotograf: Pia Odgaard
    Foto: Pia Odgaard
  • Fotograf: Henry Nielsen
    Foto: Henry Nielsen

Kendetegn

: Husmusens krop er ca. 8-10 cm, mens halen er ca. 6-10 cm. Husmusen hører til de ægte mus(modsat studsmusene) med store øjne og øre, og en lang hale.

Der forekommer 2 underarter af husmus i Danmark: Lys husmus (Mus musculus musculus), og Mørk husmus (Mus musculus domesticus). Der er dog lidt tvivl om det er to arter eller underarter.

Hos begge underarter er pelsen grålig. Mørk husmus er også grålig på bugen, mens den lidt mindre Lys husmus har en lys bug.

Mørk husmus kaldes også Vestlig husmus og Mørkbuget husmus. Lys husmus kaldes også Lysbuget husmus og vist nok også Østlig husmus.

Husmus
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Line Larsen

Variation

: Der forekommer hybrider mellem Mørk og Lys husmus.

Forveksling

: Kan især forveksles med Halsbåndmus og Skovmus, der dog er større, og ofte mere brune i farven. Halsbåndmusen og gamle Skovmus er også mere klare i farverne.

Udbredelse

: Husmus er udbredt i hele Danmark, men er gået tilbage.

Mørk husmus findes kun i det sydlige Jylland, syd for en linie fra Ringkøbing fjord til Vejle fjord. Den Lyse husmus forekommer i resten af landet.

Husmus - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Husmusen ses året rundt.

Tidsmæssig fordeling

af Husmus baseret på Naturbasens observationer:
Husmus - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Husmus - månedlig fordeling

Biologi

: Husmusen er altædende.

Den er meget knyttet til mennesker, især Mørk husmus. Husmusen yngler året rundt.

Levested

: Den lever i og ved bygninger. Den kan træffes udendørs om sommeren, men opholder sig især i skure, udhuse, stalde, lader og almindelige boliger.

Den Lyse husmus ses oftere udendørs end den Mørke husmus.

Litteratur brugt til denne beskrivelse
Dansk Pattedyr Atlas

De senest indberettede arter i Naturbasen: