Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Andreas Boe
    Foto: Andreas Boe
  • Fotograf: Eva Hall
    Foto: Eva Hall
  • Fotograf: Yvonne Engmann
    Foto: Yvonne Engmann

Atlas

: Slank Mariehøne overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 2,5-3 mm. En meget slank mariehøne med næsten parallelsidede dækvinger. Pronotum er kun en anelse smallere end dækvingerne og er bagud tydeligt tilsmalnet. Kroppen er ensfarvet rød, med mørkere scutellum.
Slank Mariehøne
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Ruth Ahlburg

Variation

: Visse eksemplarer kan have et mørkere parti umiddelbart bag scutellum

Forveksling

: Den smalle og ensfarvede røde krop gør at den ikke kan forveksles med andre mariehøns. En anden art i slægten, Coccidula scutellata, er også karakteriseret ved en smal krop, men adskilles let ved dækvingernes farvetegning der består af en stor plet omkring scutellum, samt to pletter på hver dækvinge. Den ene plet er placeret nær sideranden ca. midtvejs på dækvingerne mens den anden er placeret nær sømmen lidt bag midten. Undertiden kan disse pletter være sammenflydende.

Udbredelse

: Er kendt fra alle landsdele. En meget almindelig art.
Slank Mariehøne - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Kan findes året rundt.

Tidsmæssig fordeling

af Slank Mariehøne baseret på Naturbasens observationer:
Slank Mariehøne - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Slank Mariehøne - månedlig fordeling

Biologi

: Arten foretrækker våde habitater med høje græsser som tagrør og høj sødgræs, eller arter fra star-slægten (Carex sp.) hvor den lever af bladlus, både som larve og voksen. Overvintring kan foregå i græs- og startuer eller i døde plantedele på jordbunden. Den ses ofte i stort antal i opskyl i vinterhalvåret, hvor de overvintrende dyr er ført med vandet i forbindelse med højvande.

Levested

: Våde lokaliteter med høje græsser eller arter fra star-slægten. Den kan dog også findes på mere tørre lokaliteter.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Viktor Hansen, 1951: Danmarks Fauna 56 - Biller XIV. Clavicornia 2. del og Bostrychoidea

coleoptera.org.uk - UK Beetle Recording: www.coleoptera.org.uk...coccidula-rufa

De senest indberettede arter i Naturbasen: