Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Ruth Ahlburg
    Foto: Ruth Ahlburg
  • Fotograf: Mogens  Skov Andersen
    Foto: Mogens Skov Andersen
  • Fotograf: Jessica Carter
    Foto: Jessica Carter

Atlas

: Knudret Skimmelbille overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 1,8-2 mm. Sort eller brunlig med lidt lysere ben og følehorn.

Følehornskøllen er 3-leddet. Pronotum er indsnævret på midten. Dækvingerne er meget ujævne som følge af blandt andet gruber, en høj knude i 3. stribemellemrum bag midten og kølformet ophøjet 5. stribemellemrum.

Knudret Skimmelbille
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Elisabeth Siegel

Forveksling

: Mørke eksemplarer af slægtningen Cartodere bifasciata kan ligne, men når man først har bemærket de meget ujævne dækvinger med gruber og høje knuder, bør Knudret Skimmelbille ikke kunne forveksles med andre arter.

Udbredelse

: Arten er kendt fra alle dele af landet og er meget almindelig.
Knudret Skimmelbille - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Arten kan træffes året rundt.

Tidsmæssig fordeling

af Knudret Skimmelbille baseret på Naturbasens observationer:
Knudret Skimmelbille - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Knudret Skimmelbille - månedlig fordeling

Biologi

: Lever af skimmelsvampe på dødt organisk materiale.

Levested

: Kan findes i næsten enhver naturtype. Den træffes også ofte i haver og parker.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Victor Hansen, 1951: Danmarks Fauna 56 - Biller XIV. Clavicornia 2. del og Bostrychoidea

De senest indberettede arter i Naturbasen: