Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Gerner Jensen
    Foto: Gerner Jensen
  • Fotograf: Kim Vognsen
    Foto: Kim Vognsen
  • Fotograf: Kim Vognsen
    Foto: Kim Vognsen

Kendetegn

: Navnet potatoria hentyder til, at larven gerne drikker dug- og regndråber.

Imago: Vingefang 45-65 mm. Stor kraftig, orange-brun natsommerfugl der kendes på de to hvide mærker på hver forvinge samt en diagonal linje, løbende på tværs af vingen fra vingespidsen. Grundfarven er variabel.

Larve: Kendes på sin blålige farve, den gyldne "guirlande" subdorsalt, små gyldne skrålinier lateralt, to duske fortil og bagtil, og rækken af hvide og sorte totter langs siderne. Et meget iøjefaldende dyr, som ofte vækker folks opmærksomhed. Dermed er det en af de larver, flest mennesker støder på, da den aldrig forsøger at gemme sig, men ofte sidder frit fremme og kan blive ret stor (op til 60-70 mm)

På den færdigudviklede larve (i forsommeren) bliver den brune behåring ofte mere fremtrædende, hvilket giver et generelt, brunligt "look".

Græsspinder
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Bjørli Lehrmann

Variation

: Imagos grundfarve er variabel. Vore dyr varierer så stærkt, at vi kan udtrykke det således: Vi har tre typer af hannen: 1) en lyst brungul, 2) en brun med gult iblandet og 3) en brun uden gult (extrema Tutt); og af hunnen har vi ligeledes tre typer: 1) en ensfarvet lys gul, 2) en okkergul med brun iblanding og 3) en brun gult islæt: nøjagtig af samme farver som hannens type 2. De fleste hanner tilhører type 2, de fleste hunner ligeledes type 2. På enkelte af vore eksemplarer mangler den dobbelte midtplet (det er ab. burdigalensis Manon), - der i øvrigt kan være sølvglinsende, især hos hunnen.

Forveksling

: Imago: Skelnes fra de andre store ved den diagonale linje, løbende på tværs af forvingen fra vingespidsen.

Larve: Den lille, unge, overvintrende larve er meget klar i farverne og har en sort og gylden hårtot i nakken. Den kan måske minde lidt om Acronicta psi.

Den sene larve bliver jævnligt forvekslet med Egespinder (Lasiocampa Quercus).

Udbredelse

: Potatoria er sparsommere i Midt- og Vestjylland, men ellers ret almindelig i hele landet.

Arten er udbredt i det meste af Europa, dog ikke visse sydøsteuropæiske lande på Balkan.

Desuden mere sparsomt i Scandinavien: Norge (ikke fundet i dette århundrede!), Finland: kun i de sydligste egne, og Sverige, hvor den betegnes som >>meget sjælden<<.

Græsspinder - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Flyvetiden er fra ultimo juni til medio august. Den er natflyver, og både hanner og hunnen kommer til lys.

Tidsmæssig fordeling

af Græsspinder baseret på Naturbasens observationer:
Græsspinder - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Græsspinder - månedlig fordeling

Biologi

: Larven overvintrer som lille og er udvokset i juni. Den kan stort set mødes hele året, i forskellige stadier ift. årstiden.

Levested

: Lokaliteterne er alle slags med rigelig græsvækst.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
De Danske Spindere, Skat Hoffmeyer - Universitetsforlaget i Aarhus

De senest indberettede arter i Naturbasen: