Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Andreas Boe
    Foto: Andreas Boe
  • Fotograf: Linda Kjær-Thomsen
    Foto: Linda Kjær-Thomsen
  • Fotograf: Peter Leth
    Foto: Peter Leth

Atlas

: Chrysolina staphylaea overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 6-9 mm. En karakteristisk bladbille med rustbrun krop og gulbrune ben og følehorn. Oversiden har som regel svagt metalskær. Pronotums punktur er fin og ret tæt. Langs sideranden er der et groft punkteret indtryk der forløber fra bagranden til forranden hvor det gradvist bliver svagere. Dækvingernes punktur er tydeligt kraftigere end pronotums punktur. Punkturen er ret uregelmæssig, men danner hist og her antydede længderækker.
Chrysolina staphylaea
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Brian Willum Petersen

Forveksling

: Arten er meget karakteristisk og bør ikke kunne forveksles med andre arter.

Udbredelse

: Fundet i alle landsdele pånær Nordvestjylland. En almindelig art
Chrysolina staphylaea - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: April-oktober. Findes ofte i opskyl i vinterhalvåret.

Tidsmæssig fordeling

af Chrysolina staphylaea baseret på Naturbasens observationer:
Chrysolina staphylaea - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Chrysolina staphylaea - månedlig fordeling

Biologi

: Arten er polyfag og er bl.a. kendt fra arter af mynte, lav ranunkel, strand-vejbred og almindelig røllike. Larven sidder frit fremme på foderplanten hvor den lever af plantens blade. Forpupningen sker i jorden. Overvintrer som voksen.

Levested

: Arten er ikke kræsen i valg af levested og kan både findes i skove, moser, enge, strandenge mm.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Hansen, Victor, 1927. Danmarks Fauna 31 Biller VII. Bladbiller og Bønnebiller. G. E. C. Gads forlag, København.

eol.org: www.eol.org...details

coleoptera.org.uk: www.coleoptera.org.uk...chrysolina-staphylaea

De senest indberettede arter i Naturbasen: