Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Magnus Vest Hebsgaard
    Foto: Magnus Vest Hebsgaard
  • Fotograf: Magnus Vest Hebsgaard
    Foto: Magnus Vest Hebsgaard
  • Fotograf: Magnus Vest Hebsgaard
    Foto: Magnus Vest Hebsgaard

Atlas

: Herorandøje overvåges i Atlasprojektet Danmarks Dagsommerfugle

Kendetegn

: Vingefang: 25-30 mm. Oversiden på begge vingepar er ensfarvet mørke-brun med en en række utydelige øjepletter yderst på bagvingerne. Undersiden har den samme grundfarve som oversiden af vingerne, nemlig brun, dog med enkelte udviskede hvidlige tegninger og et aflangt, hvidt takket bånd, som løber langs rækken af øjepletter, som er tydeligere på undersiden end på oversiden.
Herorandøje
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Magnus Vest Hebsgaard

Forveksling

: Herorandøje kan forveksles med sin slægtning Perlemorrandøje, Coenonympha arcania. De adskilles dog let fra hinanden, idet Perlemorrandøje har orange forvinger og hero mørkebrune.

Udbredelse

: I Danmark er Herorandøje ikke set siden 1982. Arten er desværre med al sandsynlighed uddød i Danmark. Den danske udbredelse var begrænset til Sjælland, hvor den fandtes spredt på få lokaliteter.

I Nordsjælland fandtes den i Stenholtsvang (indtil i hvert fald 1905), Tokkekøb Hegn (sidst fundet i 1909), Freerslev Hegn (indtil 1910), Hareskoven (indtil 1912), Tisvilde Hegn (indtil 1932), Lyngby Åmose (indtil 1940), og Jægerspris Nordskov og Dyrnæs (indtil hhv. 1975 og 1950), hvor den var talrig.

På Midtsjælland kendes den fra Svenstrup v. Borup (kun set i 1903), Dyrehave v. Ruds-Vedby (indtil 1910), Børrelund (indtil 1919), Vaseskov (indtil 1937), Sorø Sønderskov (indtil 1939), Kværkeby Mose og Humleore (indtil hhv. 1943 og 1941), Allindelille Fredskov (indtil 1943), Slagelse Lystskov (indtil 1959), Åshøje Overdrev (indtil 1968), og Lellinge Frihed (indtil 1982). Længere tilbage i slutningen af 1800-tallet var det en ret almindelig art, der fandtes i de fleste af de midtsjællandske skove.

På Sydsjælland fandtes den meget talrigt i Vemmetofte Strandskov indtil slut-halvfjerdserne, hvor den pludselig blev meget fåtallig. Herorandøje forsvandt fra Vemmetofte Strandskov i 1981.

Det var i Lellinge Frihed ved Køge, at Herorandøje i 1982 sidst blev set i Danmark. Herfra forsvandt den grundet tilplantning og opvoksning af nåletræer, og (især) den øgede gylletilførsel fra vores intensive landbrug (næring fra gyllespredning på markerne driver med vinden ind i skovene og får næringselskende planter til at gro op og kvæle alt andet).

Herorandøje - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Imago (den voksne sommerfugl) i juni, larven overvintrende fra august til maj.

Tidsmæssig fordeling

af Herorandøje baseret på Naturbasens observationer:
Herorandøje - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Herorandøje - månedlig fordeling

Biologi

: Flugten er oftest lav og langsom og foregår mellem græsser og andre planter. Den kan ofte ses sidde i 1 meters højde i små buske eller træer. Skræmmes Herorandøje, kan den sagtens flyve meget hurtigt. Arten ses oftest, når den soler sig, da den sjældent suger nektar. Hannerne er standfaste på deres territorier og angriber de fleste andre insekter, der nærmer sig.

Larven lever overvintrende på Hundegræs.

Levested

: Løvenge og lysninger i ældre løvskov, helst bøgeskov.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Per Stadel Nielsen: Den lille Grå, 2000.

De senest indberettede arter i Naturbasen: