Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Magnus Vest Hebsgaard
    Foto: Magnus Vest Hebsgaard

 Figur

Atlas

: Poppelsommerfugl overvåges i Atlasprojektet Danmarks Dagsommerfugle

Kendetegn

: Vingefang: 70-80 mm. Kokssort grundfarve med hvide pletter i forvingen og hvidt bånd på bagvingen.

Hunnen tydeligt størst og med bredere hvide bånd.

Poppelsommerfugl kendes tydeligst på rødorange, halvmåneformede pletter i bagvingen.

Både han og hun med blå glans i vingerne. Under flyvningen fremstår poppelsommerfuglen meget kontrastrig sort og hvid.

Den underligt udseende larve ligner en fugleklat.

Variation

: Størrelsen og antal af hvide pletter kan variere. Nogle hanner er næsten helt sorte, ligesom der kan være sort bestøvning i bagvingens hvide bånd.

Forveksling

: Poppelsommerfugl kan forveksles med Iris, der har næsten samme størrelse. Hvid admiral er tydeligt mindre.

Udbredelse

: Danmark ligger på artens nordvestgrænse. Poppelsommerfuglen er fundet flere steder på Sjælland og Lolland-Falster, men har sandsynligvis kun haft en stabil forekomst i Roden Skov på Lolland, hvor den først blev fundet 1 1942, og fandtes frem til 1961, hvor den uddøde.

Da Poppelsommerfuglen lever skjult i trætoppene og er vanskelig at observere, kan den muligvis forekomme uerkendt i Danmark. Der er grund til at kigge efter arten i Nordøstsjælland og på Lolland-Falster.

Poppelsommerfugl - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Flyvetiden er kort, hannerne ca. en uge. Hunnerne flyver lidt senere og lidt længere.

Flyvetiden i Danmark mellem 1.-11. juli, altså en uge senere end i Sverige. (Stoltze)

Friskklækkede fuglebidte eksemplarer ses ofte, og sommerfuglene bliver hurtigt slidt.

Tidsmæssig fordeling

af Poppelsommerfugl baseret på Naturbasens observationer:
Poppelsommerfugl - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Poppelsommerfugl - månedlig fordeling

Biologi

: Sommerfuglen opholder sig om dagen i trætoppene og ses sjældent. Morgen og aften kommer hannerne ned og suger fugt eller salte fra veje, overkørte ådsler m.m. Hunnerne flyver i mellemhøjde i halvskygge i etageskoven og observeres langt sjældnere end hannerne.

Æggene lægges enkeltvis på Bævreasp. Larven overvintrer i et sammenspundet blad, der er spundet til en kvist. Puppen skjules bag et nedspundet blad.

Levested

: Poppelsommerfuglen er nært knyttet til poppel især Bævreasp, men også andre poppelarter. I Roden skov levede den på Hybrid-asp, der dyrkedes til tændstikfremstilling. I Sverige især bævreaspkloner med træer af forskellig alder.

De senest indberettede arter i Naturbasen: