Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Henrik Thomsen
    Foto: Henrik Thomsen
  • Fotograf: Ken Jensen
    Foto: Ken Jensen
  • Fotograf: Niels Hansen
    Foto: Niels Hansen

Atlas

: Citronsommerfugl overvåges i Atlasprojektet Danmarks Dagsommerfugle

Kendetegn

: Vingefang: 54-64 mm. En rigtig forårsbebuder, som flyver fra starten af marts. Hannen har en kraftig citrongul farve. Hunnen er lys grønlig. Har orange midterpletter på vingerne. Kroppen er gullig. De rødlige antenner er korte og tykke. Vingeformen er karakteristisk med en næsten vinkelret forvingespids. Hviler næsten altid med lukkede vinger. Æggene er grøngule og flaskeformede. Larven er ca. 30 mm og blågrøn med hvide sidelinier.
Citronsommerfugl
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Henrik Thomsen

Variation

: Midterpletterne kan variere i størrelse.

Forveksling

: Hunnen kan i flugten forveksles med en kålsommerfugl, mens hannen kan forveksles med de mere sjældne høsommerfugle.

Udbredelse

: Udbredt i hele Danmark, men mest talrig i den østlige del.
Citronsommerfugl - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Flyvetiden er marts-juni for de individer, der har overvintret. En ny generation flyver igen fra juli til september, hvor de går til overvintring i vegetationen. Flyvende individer er også set i oktober og februar, men disse observationer er mere sjældne.

Tidsmæssig fordeling

af Citronsommerfugl baseret på Naturbasens observationer:
Citronsommerfugl - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Citronsommerfugl - månedlig fordeling

Biologi

: Æggene lægges på de tæt beslægtede Tørst (Frangula alnus) og Vrietorn (Rhamnus cathartica). Larverne lever af bladene og forpupper sig efter ca. en måned. Overvintrer som voksne, især i stedsegrøn vegetation som Kristtorn og Vedbend. Den voksne sommerfugl lever næsten et år.

Levested

: Lever i skov, skovbryn og andre steder hvor larvens foderplanter vokser, samt på enge og andre blomsterrige steder, hvor den suger nektar af bl.a. burre, mælkebøtte, tidsel og kløver. Strejfer meget og kan ses overalt.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Møller, P.F. (1999): Danmarks Insekter. Politikens Forlag.

Stolte, M. (1996): Danske Dagsommerfugle. Gyldendal.

Jan Fischer Rasmussen, Pers. medd.

De senest indberettede arter i Naturbasen: