Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Ken Jensen
    Foto: Ken Jensen
  • Fotograf: Henrik Thomsen
    Foto: Henrik Thomsen
  • Fotograf: Henrik Thomsen
    Foto: Henrik Thomsen

Atlas

: Grønbroget Kålsommerfugl overvåges i Atlasprojektet Danmarks Dagsommerfugle

Kendetegn

: Vingefang 34-48 mm. De ellers så ensformige hvide vinger, bliver både på forvingeoversiden og begge vingepars underside varieret af en masse sammenvoksede pletter, på vingeundersiderne grønne, på forvingeoversiden brun-røde. Forvingeoversiden er mere sparsomt tegnet. Gennem bagvingeoversiden kan man dog tydeligt se mønstret på den anden side. Dertil har hunnen af 2. generation det selvsamme mønster på bagvingeoversiden, selvfølgelig i brun-rødt.
Grønbroget Kålsommerfugl
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Ken Jensen

Variation

: Tegningerne kan være svagttegnede, ofte er de meget forskellige fra individ til individ. Ellers ingen betydelig variation, udover at første generation er svagere tegnet og kaldes bellidice. Den er sjælden hos os.

Forveksling

: Grønbroget Kålsommerfugl kan forveksles med Stor Kålsommerfugl, Lille Kålsommerfugl, samt Grønåret Kålsommerfugl. Men Stor Kålsommerfugl er en del større og fra Lille- og Grønåret Kålsommerfugl kendes Grønbroget Kålsommerfugl på tilstedeværelsen af den grønbrogede underside, som ikke er tilstedeværende på disse.

Udbredelse

: Grønbroget Kålsommerfugl er i dag formentlig udelukkende en tilflyver, når den ses i Danmark. Den er sjælden, og ses normalt kun i landets sydlige egne. Grønbroget Kålsommerfugl har periodevist ynglet i Danmark, i disse perioder har den undertiden været direkte almindelig.

Indenfor de sidste 25 år har arten haft store invasionsår i 1994 og 2002. Senest i 2011 ramte et stort træk Sydfalster, hvor mere end 20 eksemplarer blev fundet ved Det Falsterske Dige. Arten blev samme år også fundet i enkelteksemplarer ved Gedser Odde (Sydfalster) og Ristinge Klint (Langeland). I forsommeren 2012 viste det sig, at arten havde overlevet vinteren på Det Falsterske Dige, hvor enkelte eksemplarer blev set i juni måned, og i sensommeren i artens 2. generation fløj arten i pænt antal. Samme år blev den også fundet på Lolland ved Saksfjed Inddæmning. Siden hen kendes blot 8 eksemplarer fra Danmark: 2 stk. 2013, 1 stk. 2015, 2 stk. 2016 og 3 stk. 2017.

Grønbroget Kålsommerfugl - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Grønbroget Kålsommerfugl flyver i to generationer i maj-september. Larven kan findes fra juni til oktober.

Tidsmæssig fordeling

af Grønbroget Kålsommerfugl baseret på Naturbasens observationer:
Grønbroget Kålsommerfugl - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Grønbroget Kålsommerfugl - månedlig fordeling

Biologi

: Flugten er meget hurtig og svingende, typisk ganske lavt over jorden. I sin søgen efter nektarplanter, søger Grønbroget Kålsommerfugl helst til korsblomstrende eller kurvblomstrende.

Larven lever på planter som Strand- eller Vejsennep. Sjældnere anvendes dyrkede sennepplanter.

Levested

: Arten holder ofte til ved kyster, byggepladser, jernbanestrækninger og større skråninger. Det skal dog være varme steder. Bemærk sammenhængen mellem de nævnte lokalitetseksempler: det er åbne steder, uden alt for meget plantevækst og med blottet jordoverflade, som let varmes op af solen. Grønbroget Kålsommerfugl ses desuden ofte på raps- eller lucernemarker, hvor den søger føde og raster under træk.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Michael Stoltze: Danske Dagsommerfugle, 1996.

Klaus Hermansen: Dagsommerfugle i Danmark, 2010.

Per Stadel Nielsen: Den lille Grå, 2000.

De senest indberettede arter i Naturbasen: