Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Lars Thomas
    Foto: Lars Thomas
  • Fotograf: Kasper Bertelsen
    Foto: Kasper Bertelsen
  • Fotograf: Kasper Bertelsen
    Foto: Kasper Bertelsen

Atlas

: Soronia grisea overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 3,5-5 mm. Gulbrun med sorte pletter og på dækvingerne også sorte længdestriber. Bag dækvingernes midte er der et lyst tværbånd, som på midten er omtrent parallelt eller lidt udvidet fremad langs sømmen. Dækvingerne har rækker af hvide, noget opstående børster.

Følehornenes 1. led er kraftigt udvidet, ca. så bredt som følehornskøllen. Dækvingerne har antydede længderibber og ikke særligt tæt punktur, punkturen er kraftigere end pronotums punktur.

Soronia grisea
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Karsten Thomsen

Forveksling

: Soronia punctatissima er den største forvekslingsmulighed. Den er større (5-6,5 mm), lidt mørkere, lidt bredere og kraftigere hvælvet. Derudover har dækvingerne et anderledes formet tværbånd bag midten og kraftigere punktur.

Se evt. billederne her:

coleonet.de...soronia danbiller.dk/key/genus/Soronia

Omosita colon og depressa ligner en del, men adskilles let ved at 1. følehornsled er mindre kraftigt udvidet og ikke nær så bredt som følehornskøllen. Derudover er de typisk mørkere uden lige så tydelige pletter og striber.

Myrekøllebille (Amphotis marginata) adskilles let ved at pronotums og dækvingernes siderande er meget bredere afsatte.

Udbredelse

: Kendt fra alle dele af landet. En almindelig art.
Soronia grisea - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Primært april-september.

Tidsmæssig fordeling

af Soronia grisea baseret på Naturbasens observationer:
Soronia grisea - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Soronia grisea - månedlig fordeling

Biologi

: Lever i gangene af Pileborer (Cossus cossus), i rådnende plantemateriale eller ved udflydende træsaft

Levested

: Særligt i skov
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Hansen, V. 1950: Clavicornia 1. Biller XIII. Danmarks Fauna 55. - Gads Forlag, København.

Beetlebase.com:

beetlebase.com/catalogus_art...

coleonet.de...soronia

www.coleoptera.org.uk...nitidulidae

De senest indberettede arter i Naturbasen: