Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Torben  Hvid
    Foto: Torben Hvid
  • Fotograf: Lisa la Cour
    Foto: Lisa la Cour
  • Fotograf: Ole Rasmussen
    Foto: Ole Rasmussen

Atlas

: Gråbåndet Bredpande overvåges i Atlasprojektet Danmarks Dagsommerfugle

Kendetegn

: Ret stor bredpande. Bag- og forvingerne er gråbrune, forvingerne med svagt takkede mønstre. Nyklækkede eksemplarer er ret skinnende og ofte også mørke.
Gråbåndet Bredpande
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Poul Ulrik

Variation

: Gråbåndet Bredpande kan variere en del i tegningerne.

Forveksling

: Gråbåndet Bredpande kan med sit karakteristiske udseende ikke forveksles med nogen anden dansk dagsommerfugl. I flugten kan den dog mindre om de dagflyvende natsommerfugle Marmoreret kløverugle, Euclidia mi og Brun kløverugle, Euclidia glyphica, der ofte træffes de samme steder.

Udbredelse

: Gråbåndet Bredpande har aldrig været almindelig i Danmark, men er unægteligt kun blevet sjældnere de seneste 50 år. I Jylland har den tidligere været fundet i alle egne, dog for det meste ret spredt. 3 kerneområder har der dog været: Søhøjlandet, Syddjurs og Skagen. Fra Syddjurs er Gråbåndet Bredpande dog i dag kun i områderne omkring Øerne og Glatved Strand, mens den er helt forsvundet fra Søhøjlandet. Skagen er i dag artens absolutte stronghold i Danmark, hvor den kan træffes i antal på adskillige lokaliteter. Udover de nævnte områder, kan Gråbåndet Bredpande træffes på flere lokaliteter langs østkysten af Vendsyssel og Thy, såvel som enkelte bestande findes omkring Mariager Fjord og syd for Ringkøbing Fjord. Arten findes derudover også endnu på Læsø.

På Sjælland har en enkelt bestand overlevet på Melby Overdrev ved Frederiksværk. Gråbåndet Bredpande er fundet spredt på det meste af Sjælland. Imidlertid har Melby Overdrev holdt den sidste østdanske bestand siden arten forsvandt fra Kregme (Frederiksværk) i 1989, Høve Strand (Sejrøbugten) i 1992 og Skansebakken (Hillerød) i 1997. På Fyn, Langeland, Falster, Møn og Bornholm er Gråbåndet Bredpande aldrig fundet, og fra er Lolland er der kun to gamle fund fra Maribo (1926) og Engestofte (1946).

Gråbåndet Bredpande - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: De første hanner klækker normalt i 2. uge af maj. Flyvetiden er på sit højeste i de sidste dage af maj og ebber langsomt ud i løbet af juni. De sidste individer forsvinder normalt i slutningen af juni. Et usikkert 2. generationsfund af Gråbåndet Bredpande fra Christiansfeld i Sønderjylland, 1947, har floreret i danske tekster siden sin angivelige opdagelse. Et sikkert dansk 2. generationsfund af arten er dog påvist i 2014, hvor et enkelt individ blev fundet ved Jerup Strand d. 10. august.

Larven kan findes overvintrende fra sidst i juli til maj.

Tidsmæssig fordeling

af Gråbåndet Bredpande baseret på Naturbasens observationer:
Gråbåndet Bredpande - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Gråbåndet Bredpande - månedlig fordeling

Biologi

: Lynhurtig lille dagsommerfugl, der næsten udelukkende er aktiv i varmt vejr med sol. Hannerne er meget territoriale, idet de jager alle andre insekter væk fra deres revir. Arten er den eneste danske dagsommerfugl, der "sover" med blottet vingeoverside. Larven lever overvintrende på bl.a. Kællingetand.

Levested

: Sandede områder som heder, klitter eller overdrev. I Danmark fandtes Gråbåndet Bredpande tidligere også i sandede skovlysninger flere steder i bl.a. Østjylland og på Sjælland.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Michael Stoltze: Danske Dagsommerfugle, 1996.

Per Stadel Nielsen: Den lille Grå, 2000.

De senest indberettede arter i Naturbasen: