Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Mathias Holm
    Foto: Mathias Holm
  • Fotograf: Henrik Bringsøe
    Foto: Henrik Bringsøe
  • Fotograf: Henrik Bringsøe
    Foto: Henrik Bringsøe

Atlas

: Lille Vandsalamander overvåges i Atlasprojektet Danmarks Padder og Krybdyr

Kendetegn

: Længde 6-10 cm (krop hale). Hovedet har tre længdestriber. Strube er lys. Ryggen er brunlig med mørke pletter. Den plettede bug er orange i midten og bliver lysere ud mod siderne. Pletterne er store og runde ved hannen, mens de hos hunnen er små prikker eller mangler helt. En anden kønsforskel er, at kloakken er mørk hos hannen og lys hos hunnen. Hannen har desuden en rygkam i yngletiden, der modsat ved stor vandsalamander ikke er afbrudt ved haleroden. Føles blød i landfasen og mere glat i vandfasen.
Lille Vandsalamander
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Mathias Holm

Variation

: Farverne og pletterne kan variere i styrke og intensitet.

Forveksling

: Kan forveksles med stor vandsalamander, der er 10-15 cm lang, har mørk ryg, mørk strube og svovlgul bug med sorte pletter.

Udbredelse

: Udbredt i hele landet med undtagelse af Rømø.
Lille Vandsalamander - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Søger til vandhuller marts-maj og går på land igen fra juli måned. Går i hi oktober-november.

Tidsmæssig fordeling

af Lille Vandsalamander baseret på Naturbasens observationer:
Lille Vandsalamander - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Lille Vandsalamander - månedlig fordeling

Biologi

: Lægger 100-250 æg enkeltvis på vandplanter, og larverne klækkes to uger efter. Lille vandsalamander lever af insekter, orme, snegle, haletudser og andre smådyr.

Levested

: Yngler ofte i vandhuller under 100 m2 og med soleksponering på mindst halvdelen af vandfladen. Tåler ikke overgødskning, andehold eller for mange fisk i vandet. Lever uden for yngletiden mest på land og kan her findes i skove, enge, haver og i huse.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Fog, K. (2001): Nordens padder og krybdyr. Gads Forlag.

Michael Jensen, Pers. medd.

Henrik Bringsøe, Pers. Medd.

De senest indberettede arter i Naturbasen: