Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Ruth Ahlburg
    Foto: Ruth Ahlburg
  • Fotograf: Jørn Lausen
    Foto: Jørn Lausen
  • Fotograf: Thomas  Thelle
    Foto: Thomas Thelle

Atlas

: Demetrias atricapillus overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 4,5-5,6 mm. Kendelig ved den gullige krop med sort hoved samt de dybt tvelappede 4. fodled.

Ben og følehorn er gullige. Hovedet har på tindingen en række udstående, men ret utydelige, hår. Pronotum er rødgult og tilsmalnet bagtil med lidt udstående baghjørner. Dækvingerne er gule, ofte mørkere langs scutellum, sømmen og ved spidsen.

Demetrias atricapillus
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Jørn Lausen

Forveksling

: Forveksles ofte med den mindre Bleggul Sivløber (Dromius melanocephalus), som dog let adskilles ved ikke at have tvelappet 4. fodled. Desuden har den kortere og bredere pronotum der ikke er lige så kraftigt tilsmalnet og mangler de udstående baghjørner.

Klitsmalløber (Demetrias monostigma) adskilles let ved at have en tydelig plet bagerst på dækvingerne. Desuden har den ikke lige så kraftigt tilsmalnet pronotum og mangler udstående baghjørner.

Udbredelse

: Arten er fundet i alle landsdele og er almindelig.
Demetrias atricapillus - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Kan findes året rundt, dog med færrest fund juni-juli indtil den nye generation fremkommer.

Tidsmæssig fordeling

af Demetrias atricapillus baseret på Naturbasens observationer:
Demetrias atricapillus - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Demetrias atricapillus - månedlig fordeling

Biologi

: Arten lever angiveligt især af bladblus. Den overvintrer som voksen og yngler i foråret

Levested

: Den er ikke kræsen i sit valg af levested og kan både findes på tør og fugtig bund på åbne lokaliteter som overdrev, strande, grøftekanter, marker, søbredder og skovbryn. Findes både på sandet og leret bund.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Viktor Hansen, 1968: Danmarks Fauna 76 - Biller XXIV. Sandspringere og løbebiller.

Lindroth, 1985: The Carabidae (Coleoptera) of Fennoscandia and Denmark. - Fauna Entomologica Scandinavica, vol 15, part 2

Den danske rødliste:

bios.au.dk...

naturespot.org.uk:

www.naturespot.org.uk...demetrias-atricapillus

De senest indberettede arter i Naturbasen: