Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Charlotte Svensson og Ole Donald Mortensen
    Foto: Charlotte Svensson og Ole Donald Mortensen
  • Fotograf: Jørgen Christiansen
    Foto: Jørgen Christiansen
  • Fotograf: Karl  Kristensen
    Foto: Karl Kristensen

Kendetegn

: Vingefang 23-27 mm. Forvingens grundfarve grå med brunlig bestøvning. Det indre af rodfeltet samt mellemfeltet brungråt. mellemlinjerne sorte og stærkt takkede, ofte så meget, at spidserne berører hinanden i den nederste, meget smalle del af mellemfeltet. Ribberne sorte midt i mellemfeltet. I vingespidsen en brunsort skråstreg. Bagvingen grå med en Meget svag, mørkere, ydre mellemlinje.
Enebær-Bladmåler
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Jørn Winther Jørgensen

Variation

: Forholdet mellem grå og brunlig bestøvning kan svinge lidt.

Forveksling

: I Danmark ingen forvekslingsmuligheder. I Tyskland findes Thera cupressata der kan ligne.

Udbredelse

: Kendt fra alle distrikte. Arten er udbredt og almindelig i hele landet og ofte talrig.
Enebær-Bladmåler - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Flyvetiden er fra sidst i september til november. I milde vintre kan arten ses til begyndelsen af december.

Tidsmæssig fordeling

af Enebær-Bladmåler baseret på Naturbasens observationer:
Enebær-Bladmåler - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Enebær-Bladmåler - månedlig fordeling

Biologi

: Larven lever på Ene (Juniperus communis) fra juni til august. Arten trives også i haver på dyrkede ene-arter. Overvintringen sker som æg. Forpupningen sker i et spind på foderplanten. Arten kommer til lys.

Levested

: På heder og overdrev hvor Ene vokser vildt, men også i haver med dyrkede foderplanter.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Waring, Townsend % Lewington; Field guide to the moths of Great Britain and Ireland.

Peder Skou; Nordens målere.

De senest indberettede arter i Naturbasen: