Se alle 

 ID-billeder

 • Fotograf: Vilhelm Dalgaard
  Foto: Vilhelm Dalgaard
 • Fotograf: Vilhelm Dalgaard
  Foto: Vilhelm Dalgaard
 • Fotograf: Christian Bertelsen
  Foto: Christian Bertelsen

 Figur

 • Figur 1
  Figur 1. Vår-Potentil fra lille bestand ved vejskråning nær Vridsløsemagle i Høje-Tåstrup.

Atlas

: Vår-Potentil overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Den har lav tuedannende til tæppedannende vækst.

Fra den skråt opstigende jordstængel udgår golde bladrosetter og 5-15 cm. lange nedliggende til opstigende skud. Stænglerne er grenede og silkehårede. De blomstebærende skud udgår fra de hjørnerne af rosetbladene i de vedvarende bladrosetter.

Grundbladene er 5-7 fingrede og med omvendt ægformede delblade, der er helrandede ved grunden og takkede i den øvre del.

Blomsterne er store og rent gule.

Vår-Potentil
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Vilhelm Dalgaard

Forveksling

: Potentil er en ret vanskelig og kompleks slægt.

Sølv-Potentil og Bakke-Potentil har blomsterbærende skud endestillet i forhold til rosetten, som er tidligt visnende.

Inden for gruppe af små arter med nedliggende tueformet-tæppedannende vækst, vedvarende rosetter med blomsterskuddene udgående fra rosetbladenes hjørner, og delte, fingrede blade er der især følgende forvekslingsmuligheder sammenstillet.

Vår-Potentil:

Blade mørkegrønne på oversiden, lysere underside, almindelige hår og ret få 2-3 grenede stjernehår. Blomsterstilk med opadrettede simple hår og kirtelhår.

Småblade kun takkede i øvre del.

Grå Vår-Potentil:

Bladundersiden tæthåret af uregelmæssige gaffelhår, hvor den ene gren er betydeligt længere end den anden. Blomsterstilk med både uregelmæssige gaffelhår og kirtelhår. Bladene takkede i ca. øvre halvdel.

Grå Potentil (ikke i Danmark): Omtrent som Vår-Potentil, men fløjsagt håret af regelmæssige, gaffelhår. Småblade takkede næsten til grunden.

Mat Potentil har mere oprette, blomsterskud med tætstillede rette, udstående hår og kirtelhår, ingen gaffelhår. Bladene har også tætstillede udstående hår og evt. lidt kirtelhår. Blade takkede næsten til grunden.

Udbredelse

: Temmelig sjælden i Nordvestjylland, sjælden i Vest- og Nordvestsjælland, ellers meget sjælden eller fraværende.
Vår-Potentil - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den blomstrer i maj.

Tidsmæssig fordeling

af Vår-Potentil baseret på Naturbasens observationer:
Vår-Potentil - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Vår-Potentil - månedlig fordeling

Biologi

: Flerårig. Vegetativ formering med underjordiske udløbere og sideskud. Blomsterne insektbestøves, men selvbestøvning er sikkert ret almindelig.

Etymologi:

Slægtsnavnet Potentilla betyder "den lille kraftige" (jfr. "potens") og sigter til de helbredende egenskaber, man førhen tillagde flere af slægtens arter.

Artsnavnet er efter den tyske botaniker J. Th. Müller (død 1590), der under aliasset Tabernaemontanus udgav en dengang meget benyttet urtebog.

Det danske navne er nærmest selvforklarende.

Levested

: Tørre, solåbne bakkeskråninger og skrænter på kalkrig bund.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Danmarks Vilde Planter, Skytte-Christiansen 1956 ff., Branner og Korch.

Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg, ISBN 87-02-02997-9)

Dansk Flora Signe Frederiksen, Finn N. Rasmussen og Ole Seberg (redaktion) ISBN: 87-02-03032-

De senest indberettede arter i Naturbasen: