Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Ole Martin
    Foto: Ole Martin
  • Fotograf: Jesper Reibel
    Foto: Jesper Reibel
  • Fotograf: peter toubøl
    Foto: peter toubøl

Atlas

: Charagmus gressorius overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 7-10 mm fra øjnenes forrand til dækvingespidsen.

Følehornene og benene er sorte, sidstnævnte med delvist lys skælklædning. Kroppen er brunlig, på dækvingerne med iblandede mørkere og lysere pletter. Pronotum har en tydeligt markeret hvid længdestribe, som ofte er fortsat frem på hovedet. Kroppens underside er hvid. Lårene er utandede og dækvingerne mangler opstående behåring.

Charagmus gressorius
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Morten Kofoed-Hansen

Forveksling

: Kan primært forveksles med Charagmus griseus, som ligner en del i form, men den mangler den tydeligt afgrænsede og hvide længdestribe på pronotum.

Andrion regensteinense samt arter af slægten Sitona adskiller sig ligeledes ved ovennævnte kendetegn. I øvrigt er de mindre og har kortere snude.

Udbredelse

: Arten blev for første gang fundet i Danmark i 1989, og har siden spredt sig således at den nu findes i alle landsdele på nær Nordvestjylland. En udbredt og ret almindelig art.
Charagmus gressorius - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: April-oktober.

Tidsmæssig fordeling

af Charagmus gressorius baseret på Naturbasens observationer:
Charagmus gressorius - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Charagmus gressorius - månedlig fordeling

Biologi

: Den lever på Lupin (Lupinus sp.), Almindelig kællingetand, Gyvel og Visse (Genista sp.).

Levested

: Den foretrækker sandede og varme lokaliteter, f.eks. grusgrave, overdrev mm.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Victor Hansen, 1968: Danmarks Fauna 69 - Biller XXI. Snudebiller

Den danske rødliste:

bios.au.dk...

De senest indberettede arter i Naturbasen: