Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Linda Kjær-Thomsen
    Foto: Linda Kjær-Thomsen
  • Fotograf: Paul Nilsson
    Foto: Paul Nilsson
  • Fotograf: Tania Jensen
    Foto: Tania Jensen

Kendetegn

: Imago er overvejende rødbrun til brun, delvis næsten sort, mens pronotums siderande og to små pletter på scutellum er lyse. Længde 4-5 mm. Nymfen er mere lysebrun.
Toplettet Urtetæge
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Linda Kjær-Thomsen

Variation

: Den brune farve varierer noget.

Forveksling

: Den kan forveksles med Gylden urtetæge, som dog har stærkt metalfarvede partier og mangler de lyse pletter på pronotum. Desuden evt. med Præstetæge, som dog har forholdsmæssigt meget større hoved.

Udbredelse

: Den er meget sjælden og sårbar, idet de tilbageværende lokaliteter er små og har stor risiko for at gro til eller blive ryddet til fordel for nyplantninger. Der er ældre fund fra Nordsjælland og Bornholm, mens den i nyere tid kun er fundet på Midtsjælland og Lolland-Falster. Den er i øvrigt ret udbredt i det sydlige Skandinavien, ofte på klippegrund, og også syd for grænsen.
Toplettet Urtetæge - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den kan træffes hele året, dog normalt i dvale om vinteren.

Tidsmæssig fordeling

af Toplettet Urtetæge baseret på Naturbasens observationer:
Toplettet Urtetæge - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Toplettet Urtetæge - månedlig fordeling

Biologi

: Den overvintrer som imago og parrer sig i foråret. Nymfer i juli-september. Den lever på maskeblomster og i særdeleshed på Lægeærenpris. Der er én årlig generation.

Levested

: Den findes på soleksponeret, lavt bevokset eller næsten nøgen morbund i løvskove, som regel under gamle bøgetræer, hvor værtsplanten Lægeærenpris vokser.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Hviid, T., (red.): Rødlistede skovinsekter i Storstøms Amt 2006. Teknik og Miljøforvaltningen Nykøbing F.

Tolsgaard, S., 2001: Status over danske bredtæger, randtæger og ildtæger. Ent. Meddr. 69: 3-46.

Wagner, E., 1966: Wanzen oder Heteropteren. I: Pentatomorpha. Die Tierwelt Deutschlands. 54. Teil.

De senest indberettede arter i Naturbasen: