Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Jens Faurbye
    Foto: Jens Faurbye
  • Fotograf: Carsten  Holm Clausen
    Foto: Carsten Holm Clausen
  • Fotograf: Henry Rasmussen
    Foto: Henry Rasmussen

Kendetegn

: En lille fugl af mejsefamilien, som er lyst gul på undersiden og har blå vinger, hale, nakke og isse. Dens hvide kinder brydes desuden af en mørkeblå banditmaske, som går fra næb til nakke. Kønnene er stort set ens, selvom hunnen som regel er mere mat i farverne end hannen. Dette gælder især halen og de blå partier i nakken og oven på hovedet. Ungfuglene er matte i farverne og har gullige kinder. Længde cirka 10,5-12 cm. Adfærd, form og størrelse minder om andre mejsearters.
Blåmejse
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Jens Faurbye

Variation

: Der findes flere forskellige underarter i Europa og Afrika, men i Danmark er der ingen særlig variation.

Kan hybridisere med Azurmejsen, der ikke lever i Danmark.

Forveksling

: På trods af blåmejsens klare farver, som burde udelukke alle andre danske arter, forveksles den til tider nemt med andre mejser, især musvit og sortmejse. Set i godt lys er der dog ingen egentlige forvekslingsmuligheder i Danmark. I udlandet (Rusland) kan Blåmejsen desuden forveksles med Azurmejsen, men denne har blå ryg, hvid isse, bredere hvidt vingebånd, meget mere hvidt på tærtiær og svingfjersspidserne, hvide halesider, og hvid underside.

Udbredelse

: Udbredt i hele Europa, undtaget de nordligste egne. I Danmark er både antallet af par og udbredelsen steget de sidste årtier, og blåmejsen findes stort set over hele landet - dog undtaget steder helt uden løvtræer. I alt omkring 250.000 ynglepar. De højeste tætheder forekommer i den østlige del af landet.
Blåmejse - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Blåmejsen er standfugl i Danmark og kan findes året rundt. Forekommer invasionsagtigt i nogle vintre, og mange ses desuden på træk i september-november og marts-maj. Uden for yngletiden forekommer blåmejser ofte i større flokke, og ses også i blandede vinterflokke.

Tidsmæssig fordeling

af Blåmejse baseret på Naturbasens observationer:
Blåmejse - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Blåmejse - månedlig fordeling

Biologi

: Blåmejsen bygger rede i huller og benytter gerne redekasser eller hulrum i bygninger. Reden formes af mos, græs, uld, visne blade og spindelvæv, og den fores med hår, dun og fjer. Hunnen bygger som regel reden alene, typisk i april eller maj. Normalt lægges 7-12 æg, men op til 16 kan forekomme. Hunnen ruger alene og bliver i rugeperioden fodret af hannen. Æggene klækkes efter cirka to uger, hvorefter begge forældre fodrer ungerne i reden i 2-3 uger. Ungerne kan som regel flyve nogenlunde sikkert, når de forlader reden, og familien ses ofte sammen et stykke tid herefter. Lever hovedsageligt af insekter og edderkopper, men tager også frø, bær og pollen.

Levested

: Yngler alle steder med løvtræer og passende redehuller, inklusiv skove, parker og haver. I haver benytter blåmejsen sig gerne af både redekasser og foderbræt.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
C. Harrison & P. Castell (1998): Bird nests, eggs and nestlings. HarperCollins.

M.B. Grell (1998): Fuglenes Danmark. Gads Forlag.

K. Mullarney & L. Svensson (1999): Fugle i felten. L&R Fakta.

H. Meltofte & J. Fjeldså (2002): Fuglene i Danmark. Gyldendals Bogklubber.

De senest indberettede arter i Naturbasen: