Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Andreas Boe
    Foto: Andreas Boe
  • Fotograf: Ruth Ahlburg
    Foto: Ruth Ahlburg
  • Fotograf: Erik Duus
    Foto: Erik Duus

Atlas

: Silkeglinsende Jordsmælder overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 10-12 mm. En bronzesort smælder med stærkt hvirvlet guldgul behåring. Følehornene er sorte og savtakkede fra 4. led. Benene er brunrøde. Pronotum er ca. så langt som bredt og bredest omkring midten. Punkturen er fin og tæt, bagjørnerne er svagt bagudtrukne med køl på oversiden og stump spids. Dækvingernes punktstriber er fine.
Silkeglinsende Jordsmælder
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Mogens Skov Andersen

Variation

: Benenes farve kan variere fra at være rødlige til næsten sorte.

Forveksling

: Bør som udgangspunkt ikke kunne forveksles med andre danske arter.

Ved første øjekast kan Agrypnus murinus (Musegrå smælder) måske ligne, men den adskilles let ved den anderledes grå- og brunspættede overside og har i øvrigt en helt anden kropsbygning.

Actenicerus sjaelandicus har gullig behåring på oversiden, men den er ikke hvirvlet. Desuden er pronotums baghjørner langt bagudtrukne med en skarp spids og kroppen er tydeligt smallere.

Udbredelse

: Arten er fundet i alle landsdele og er almindelig.
Silkeglinsende Jordsmælder - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: April-august. Mest almindelig maj-juni

Tidsmæssig fordeling

af Silkeglinsende Jordsmælder baseret på Naturbasens observationer:
Silkeglinsende Jordsmælder - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Silkeglinsende Jordsmælder - månedlig fordeling

Biologi

: Larven kan enten leve underjordisk hvor den lever af nedbrudt plantemateriale, eller i trøsket nåletræ. Forpupningen finder sted juli-august. Efter klækningen overvintrer det voksne dyr i puppelejet og kommer frem sidst i april og maj.

Levested

: Findes især i nærheden af nåletræ, men kan også findes på overdrev og.l. Kan ofte bankes af grene af nåletræer, men søger også til blomster, f.eks. skærmplanter.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Hansen, Victor, 1966. Danmarks Fauna 74 Biller XXIII. Smældere og pragtbiller. G. E. C. Gads forlag, København.

naturespot.org: www.naturespot.org.uk...prosternon-tessellatum

Den danske rødliste:

bios.au.dk...

De senest indberettede arter i Naturbasen: