Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Ole Martin
    Foto: Ole Martin
  • Fotograf: Ole Martin
    Foto: Ole Martin
  • Fotograf: Ole Martin
    Foto: Ole Martin

Atlas

: Lille Humlebille overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde 9-12 mm. Imago er kraftigt behåret, bortset fra dækvingerne, som har en karakteristisk gul-sort farvetegning.
Lille Humlebille
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Ole Martin

Variation

: Den gule farvetegning kan variere noget.

Forveksling

: Den kan især forveksles med den her i landet yderst sjældne Stor humlebille (Trichius fasciatus), som dog gennemsnitligt er noget større, og hvis dækvinger ved roden omkring scutellum normalt er sorte, mens de på dette sted er gule hos Lille humlebille. Desuden har Stor humlebille en tand på ydersiden af mellemskinnebenet, som Lille humlebille mangler.

Udbredelse

: Den er relativt nyindvandret her i landet, idet jævnlige fund er gjort siden 1998, og arten er efterhånden kendt fra en række lokaliteter i mange landsdele. I landene syd for os ekspanderede den gradvis nordpå i de forudgående årtier, og den er nu på sin nordgrænse hos os og synes fortsat at ekspandere, vel nok primært p.g.a. det mildere klima.
Lille Humlebille - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den ses især i juni-august, hvor imago er aktiv.

Tidsmæssig fordeling

af Lille Humlebille baseret på Naturbasens observationer:
Lille Humlebille - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Lille Humlebille - månedlig fordeling

Biologi

: Imago er især aktiv fra juni til august, hvor den ofte søger til blomster. Larven er normalt 2 år om sin udvikling, og er med sikkerhed kun fundet en enkelt gang ret talrigt i en trøsket birkestamme. Larven kan også gå i trøskede stammer fra andet løvtræ, fx bøg og el.

Levested

: Den er især fundet på varmeprægede, lysåbne lokaliteter, som haver og ruderater.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Martin, O., og Pedersen, J., 2002: Fund af humlebillerne Trichius zonatus Germar og Trichius fasciatus (Linnaeus) i Danmark. Ent. Meddr. 70: 41-46.

Jørum, P., 2005: Torbister. Den Danske Rødliste. www.dmu.dk

De senest indberettede arter i Naturbasen: