Se alle 

 ID-billeder

 • Fotograf: Peter Nielsen
  Foto: Peter Nielsen
 • Fotograf: Peter Nielsen
  Foto: Peter Nielsen
 • Fotograf: Svend Ove Jensen
  Foto: Svend Ove Jensen

Kendetegn

: Længde 23 cm. Hoved og overside er brun. Bryst og øverste flanker ofte gullig til orange. Bugen hvid. Både bryst, flanker og bug har sorte aflange pletter der ligner "pilespidser" og sidder i længderækker. Flugten er retlinet og ofte med et kaldende tik. Synger fra trætop som solsort.
Sangdrossel
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Jørgen Dam

Forveksling

: Kan forveksles med andre drosler - måske især med vindrossel, men denne forekommer kun i Danmark om vinteren og har hvid øjenbrynstribe og vinrøde flanker. Misteldrossel har runde brystpletter.

Udbredelse

: Sangdroslen er udbredt i hele landet.
Sangdrossel - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Sangdroslen er trækfugl og ses marts til oktober. Enkelte fugle overvintrer.

Tidsmæssig fordeling

af Sangdrossel baseret på Naturbasens observationer:
Sangdrossel - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Sangdrossel - månedlig fordeling

Biologi

: En ret sky fugl. Søger som andre drosler især føde på jorden. Tager skalbærende snegle som den knuser mod sten. Sangdroslen bruger ofte den samme sten til formålet og man kan kende disse værksteder på mængden af knuste sneglehuse.

Levested

: Lever især i åben nåleskov og blandskov.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Peter Nielsen, Pers. Komm.

De senest indberettede arter i Naturbasen: