Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Leif Knudsen
    Foto: Leif Knudsen
  • Fotograf: Emil Frederiksen
    Foto: Emil Frederiksen
  • Fotograf: Bent Nielsen
    Foto: Bent Nielsen

Kendetegn

: Solsort er den mest almindelige ynglefugl i Danmark. Fjerdragten er helt sort. Hannen i sommerdragt har gult næb og gul øjenring. Om vinteren er næbbet næsten sort. Hunnen er mørkebrun med svage pletter på brystet og har mørkt næb. Ungfugle ligner hunnen, men er mere rødbrun med brungullige pletter. Har en smuk karakteristisk sang.
Solsort
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Brian Nielsen

Variation

: Ingen af betydning.

Forveksling

: Kan i nogle tilfælde forveksles med stær og ringdrossel. Stæren har dog grønlig metalglans og små lyse prikker i fjerdragten. Ringdrossel er slankere og med en hvid halvmåne på brystet.

Udbredelse

: Var i 1800-tallet en fåtallig skovfugl som nu har bredt sig og nu findes overalt i landet, bl.a. i parker og byer. Antallet af ynglepar har rundet 2.000.000.
Solsort - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Solsorten ses hele året.

Tidsmæssig fordeling

af Solsort baseret på Naturbasens observationer:
Solsort - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Solsort - månedlig fordeling

Biologi

: Synger gerne fra et højt sted, eksempelvis hustage og trætoppe. Dens subsang, er en høj høj enkel tone, lyder som piiii...... piiiii....... piii. Lever af orm, insekter, nedfaldsfrugt og bær. De fleste individer er standfugle, men ca. en femtedel, især hunner og ungfugle, trækker til Sydvest europa om vinteren. Til gengæld får vi om vinteren besøg af solsorte fra Skandinavien, så bestanden er faktisk den samme året rundt..

Levested

: Næsten overalt i skove, plantager, parker, haver, kirkegårde o.l.

De senest indberettede arter i Naturbasen: